<< Zpět
Následující text je strojově převeden z MS Word Dokumentu, omluvte případně chyby ve formátování.

Společenská kronikaZpravodaj obce Záryby

5 – 2008Vážení spoluobčané, rodiče, děti,


adventní čas – čas zamyšlení a příprav na Vánoce. Železná, bronzová, stříbrná... Ano, rychle to utíká. Před námi je poslední neděle – zlatá.

Toto období má ve škole tradiční podobu. Pod vedením paní Šrajerové děti pečou a zdobí perníčky. Procvičují koledy ( letos s paní učitelkou Fendrichovou ), s paní učitelkou Skálovou nacvičují básničky, s paní učitelkou Kafkovou připravují výstavu. Rodiče se aktivně zapojují do výtvarného vytváření.

Co bylo nového? Čerti.Ty jste si mohli prohlédnout na slavnostním rozsvícení vánočního stromečku. Tomu předcházelo jeho vysázení za pomoci celé rodiny pana Marka a R.Šindeláře. Betlém. Ten nám velice rychle a nezištně vytvořil pan Bača za pomoci pana Podskalského.

V letošním roce škole ochotně pomohli: pan Wirth, Krahulec, Jirsák, Čerňanský, Hlásný, Reisinger, Mareček, Cikán, Mach, Novák J., Novák P., Školák a paní Podroužková. Pan starosta P.Mašek zajistil dětem umělý povrch hřiště. Děkujeme.


Děti ilustrovaly 48 různých vánočních zvyků, které uctívali naši předkové. Věřím, že i vy udržujete ten nejznámější – rozkrajování jablíčka. Proto si dovoluji Vám popřát, abyste v tom Vašem jablíčku našli krásnou hvězdičku, která symbolizuje štěstí a zdraví v novém roce.

PaedDr. Miluše Nováková
Zastupitelstvo obce a zaměstnanci obecního úřadu přejí spoluobčanům krásné

prožití vánočních svátků, v  novém roce hodně štěstí, zdraví a mnoho osobní spokojenosti.

Petr Mašek

starosta obce


Konec roku v naší sokolovně


Koncem září jsme zahájili pravidelné cvičení a v říjnu se naše dívky zúčastnily vybíjené v Neratovicích. Tvořily okresní družstvo a umístily se na pěkném druhém místě. Před zahájením cvičení jsme nechali vyčistit podlahu v sále. Krásně nám prokoukla. Bohužel, firma, která práci provedla, byla velmi pečlivá a hezky nám podlahu naleštila a tak první hodiny byly trošku krizové. V současné době je to již lepší.

V měsíci prosinci jsme uspořádali již tradiční mikulášskou besídku, která byla i letos hodně navštívená. Pěkný program zajistily děti z různých cvičebních hodin a vše vyvrcholilo návštěvou Mikuláše a jeho družiny, kterým tímto děkujeme.

12.12. jsme přerušili cvičení a v novém roce začneme cvičit od 5.1.2009.

Tímto přejeme všem svým členům, ale i ostatním spoluobčanům, krásné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, mnoho šťastných dnů a hodně spokojenosti.


Za ASPV Záryby

Radka Blanárová
TJ Sokol – oddíl kopané


Dne 23. listopadu proběhla rozlučka našich fotbalistů v místní sokolovně a tím se uzavřel podzim 2008. Pro náš A tým podzim nezačal pod staronovým trenérem J. Hanušem dobře a jako nováček soutěže první tři mistráky prohrál. Poté se mužstvo oklepalo a až do konce soutěže se nacházelo v relativně klidném středu. Ovšem poslední porážka odsoudila tým na 12. místo se ziskem 16 bodů za 4 vítězství, 4 remízy a 5 proher, ale pouze 6 bodů na třetí tým tabulky. Mužstvo se opíralo o spolehlivé výkony „veteránů“ Honzy Schütze a Ládi Mikšovského. Pro jarní odvety bude nutné zachovat stávající kádr, popřípadě posílit, už vzhledem ke zmiňovanému umístění po podzimu. Také k B mužstvu se po roční pauze vrátil trenér M. Blanár. Tým zatím drží dobrou pozici do jara. U mužstva se střídá více hráčů, což trenérovi značně ztěžuje práci. Hlavně na zápasech venku je těžké mužstvo optimálně sestavit. I tak by zachování III. třídy pro příští sezónu mělo být reálné. Mužstvo žáků skončilo po podzimní části na velmi pěkném třetím místě. Generace fotbalistů, kteří teď hrají je velmi perspektivní, zvláště potom ročníky 97 a 98. Nechybí fotbalovost ani bojovnost, a tak budoucnost naší kopané by neměla být špatná. Druhým rokem také hraje naše přípravka. Té po základní části soutěže patřila překvapivě 6. příčka z 15 týmů. V nadstavbové části se našim nejmenším už tolik nedařilo a po podzimní části skončili na devátém místě.

Jarní příprava proběhne tak jako v minulých letech. Trénink bude zahájen hned po novém roce a to v hale pedagogické fakulty v Brandýse n. L. Současně využijeme i možnost tréninku na místním hřišti a v místní sokolovně. Pro mužstva je na únor plánované soustředění (pravděpodobně Jetřichovice) a několik přípravných zápasů. Z nedostatku finančních prostředků jsme se letos po dlouhé době nepřihlásili na zimní turnaj. „B“ tým a žáky chceme letos opět přihlásit do českého poháru, který se odehraje v první polovině března.

Tak jako v minulých letech i v tomto roce jsme pořádali dvě zábavy a to maškarní karneval a v červenci anenskou pouť, která je vyvrcholením turnaje starých gard. Brigádní činnost byla zaměřena hlavně na úpravu hřiště a také na vybudování nového závlahového systému. Ekonomická situace se proti loňskému roku nezlepšila. Stále se příjem odvíjí od výše členských příspěvků, sponzorských darů a od příspěvků za reklamu, kterou poskytujeme firmám na našem hřišti.

Závěrem dovolte, abychom poděkovali všem, kteří v tomto roce poskytli finanční nebo materiální pomoc našemu oddílu, dále děkujeme všem našim divákům a příznivcům za jejich celoroční zájem.

Do nového roku přeje oddíl všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Ing. Jiří KutílekTJ Sokol Záryby oddíl kopané zve všechny na tradiční sportovní karneval, který se uskuteční v pátek 27.2.2009 v místní sokolovně od 20 hodin. Součástí bude velice bohatá tombola. Masky jako každý rok jsou velice vítány.
Příběh dušičkový


 prvních listopadových dnech se na kosteleckém hřbitově můžeme každoročně setkat s našimi bývalými občany, které život zavál na vzdálená místa republiky i dále. Někteří současně vyhledávají své přátele z dětství v rodných Zárybech a vyměňují si s nimi životní zážitky a zkušenosti.

Jedním z nich byl letos pan BOHUMIL SÝKORA se ženou, ročník současných šestasedmdesátníků, pochází z domu č. 142. Když mu zemřel otec, vyrůstal s matkou. Vyučil se v textilním průmyslu ve vých. Čechách, později si vzdělání doplnil o průmyslovku. Po návratu z německé emigrace žije nyní v Teplicích nad Metují.

Od mládí lezl rád po skalách. U nás např. vyhledával nejobtížnější výstup na martinovskou skálu, zatímco ostatní kluci hledali tu nejsnazší cestu. Horolezectví se stalo jeho koníčkem, oblíbeným místem pískovcové skály v Adršpachu.

V roce 2007 mu vyšla v nakladatelství Juko Náchod kniha PÍSKAŘI aneb Kapitoly z historie lezení v Adršpašsko – teplických skalách. Je výsledkem sbírání materiálů o horolezectví, vzpomínek vlastních i kamarádů horolezců a korespondence s nimi, listování ve starých knihách, rozhovorů se saskými horolezci a s pamětníky prvovýstupů. Kniha obsahuje na 262 stranách vzpomínky na výstupy od r. 1923. Je doplněna vlastními i zapůjčenými fotografiemi a nevyhýbá se popisování důsledků politických změn, které se za roky horolezectví v Adršpachu dotkly tohoto sportu.

Opět jeden Zárybák, jehož jméno dosáhlo dále než k Labi: Bohumil Sýkora.


Alena ŠtemberováJeště k osmičkovému roku


Letos jsme často slyšeli a četli o významných osmičkových výročích, která se zapsala do našich dějin.

K nezanedbatelným zárybským jubileím, která stála za rodinné oslavy, patřily také zaokrouhlené narozeniny.

Život jednoho z našich rodáků, který za sebou zanechal významnou stopu, začal před 80ti roky 3.6.1928 v domě č. 95, který se tehdy pyšnil jako jediný v obci dřevěným balkónem. Tam se narodil pan JIŘÍ ŠTEMBERA (jeho otec pocházel z dnes již zbořeného domu č. 9). Ten vyprávěl malému Jirkovi o zážitcích z 1. svět. války, které prožil v zákopech na italské frontě, o práci v martinovské skále a o plavení šífu s kamením při práci na regulaci Labe.

Školní léta prožíval Jiří již v Praze, ale na prázdniny u zárybské babičky Borovské rád vzpomíná. „Chodili jsme vypomáhat na pole, pásli husy, sbírali šišky v lese. Hezké vzpomínky mám i na krásné koupání v Labi. Tam jsem taky lovil s klukama škeble pro kachny. Všude byl krásná písek a čisté nezarostlé břehy. V Zárybech jsme měli spoustu příbuzenstva ,a tak mě babička často upozorňovala :“ Pozdrav tu paní, je to tvoje teta.“ Můj pobyt v Zárybech však byl tak nesouvislý, že podobná upozornění mě jenom mátla, takže jsem pak teta - neteta, strejda - nestrejda, zdravil každého. Od té doby jsem platil za slušného.“

Válka přerušila Jirkovo studium na průmyslové škole a maturitou ji ukončil až po návratu z nasazení v Německu v r. 1947. Vysokou školu zvládl dálkově. Studia využil v Pragoinvestu.

Jeho láskou a koníčkem byl zpěv a hudba.

Nejprve zpěv s kytarou a úspěchy mezi kamarády u táboráku, později pěvecký sbor na vojně a posledních třicet let je členem Pěveckého sdružení pražských učitelů. Zpíval s nimi ve třech světadílech a poznal pocity úspěchu a slávy na jevišti.

Když uvidíte vystupovat Pěvecké sdružení pražských učitelů, tak ten vysoký, silný, usměvavý, šedovlasý, se zápalem zpívající muž je od nás.


Alena Štemberová

Místní lidová knihovna sděluje, že až do 21. března bude mít otevřeno ve čtvrtek od 15 do 16. 30 hodin

Na teplé léto si vzpomínají malí čtenáři z MLK
Románek Plíva Vojta Hořánek

Klárka Málková Květka Kováčová

==============================================================================

Sousedé,

 

chtěl bych touto formou poděkovat všem, kteří se zúčastnili naší soutěže ve sbírání dobových fotografií Záryb a Martinova. Překvapilo nás množství fotografií, které se za dobu konání soutěže od sousedů podařilo získat. V tuto chvíli jsou již všechny fotografie digitalizovány pro potřebu obecní kroniky a vybrané fotografie budou zařazeny do připravovaného kalendáře. Smekám před vámi, sousedé, a mockrát za podporu v této věci děkuji. Pro všechny, kteří se soutěže nezúčastnili a měli by zájem přispět dalšími fotografiemi i po skončení soutěže, prosím předávejte je i nadále na obecní úřad, připravujeme další podobnou akci. O vydání kalendáře vás budeme informovat prostřednictvím Zpravodaje i rozhlasu.

 

Vyhodnocení soutěže

 

Vyhodnocení soutěže byla jedna z nejtěžších věcí na celé akci. Jak vybrat vítěze, aby se ostatních soutěžících nedotklo, že nebyli vybráni. Jak vybrat nejlepší fotografii? Podle stáří? Podle záběru? Nakonec jsem se rozhodl akci podpořit celkem čtyřmi fotoaparáty Canon, namísto jednoho, tak abychom skutečně odměnili všechny nejlepší fotografie. Všichni, kdo přispěli fotografií do soutěže, navíc obdrží připravovaný kalendář zcela zdarma jako odměnu za pozitivní přístup k akci.

 

Jiří NechodomINZERCE


HLEDÁME PRO SVÉ KLIENTY


RODINNÉ DOMY, STAVEBNÍ PARCELY, ZAHRÁDKY, apod.

na prodej

Jsme realitní kancelář Eurolink s.r.o. z Brandýsa nad Labem a specializujeme se na zdejší oblast.

Kontakt: 776 578 036 steflova.lenka@seznam.cz
Při jedné z mých návštěv místní hospody se mě chlapi u stolu ptali, proč neudělám rozhovor s někým notoricky veřejně známým. Oponoval jsem otázkou a zeptal jsem se, koho by si tak představovali. Jelikož jsme právě probírali téma fotbalu, padlo jméno pana Košťála. A protože hec je hec, oslovil jsem pana Košťála a ten byl tak hodný a s rozhovorem souhlasil přinášíme tento rozhovor.

  1. Těšíte se na Ježíška ? Co myslíte, že Vám nadělí?

Samozřejmě se těším. Rád bych, aby mi nadělil sílu bojovat s lidskou blbostí, i když, jak řekl Werich, tento boj se vyhrát nedá.

 

  1. Máte nějaký sen, který byste si ve fotbalové profesi přál splnit?

Přál bych si, aby tento vyspělý fotbalový národ konečně dostal fotbalový stánek, odpovídající jeho tradicím a kvalitám. A rád bych byl u toho.

 

  1. Přijal byste pozvání na fotbalový zápas do našich Záryb ? Víte kde leží? Zapískal byste si na lajně?

Pozvání bych klidně přijal, protože se přiznám, že skutečné zatím nevím, kde přesně Záryby leží. Na lajně bych si nezapískal, tam se mává, ale proč ne.

 

  1. Komu fandíte ve fotbale ? Znáte text jejich hymny?

Celý národ ví, že fandím už mnoho let pražské Spartě. To přece nemohu zapřít. Text hymny samozřejmě znám.

 

  1. Cítíte se být nejvlivnějším mužem fotbalu v ČR, jak jste obecně prezentován?

V žádném případě. Jsem skromný muž, slávy a vlivu mi netřeba.

 

  1. Hrajete někdy fotbalové hry na PC (třeba některý Football manager?)

Nikdy, na toto povyražení nemám čas.

 

  1. Kterého fotbalistu světa byste vybral jako nejlepšího a proč ?

Mám rád argentinské fotbalisty, tak asi Maradona a z nynějších Messi.

 

  1. Které světové lize byste chtěl přiblížit českou ligu ?

a) Samozřejmě anglické Premiér League.

b) Ruské, protože v ní bude brzy nejvíce peněz.

 

  1. Věříte v uskutečnění pořádání nějakého velkého fotbalového svátku v ČR?

Pochopitelně. Na rozdíl od Olympiády si umím představit např. ME ve fotbale společně se Slovenskem.

 

  1. Záryby mají samozřejmě svého trenéra (Coache = Kauče, jak mu řikáme). Co byste mu popřál v jeho koníčku, jímž je pravidelný trénink A i B mužstva Záryb ve svém volném čase, definování sestav na zápasy, taktiky, kritika, výjezdy za zápasy k hostím, dvou krabiček cigaret ve stresu za zápas?

Aby ho práce těšila a aby se ve zdraví dožil vysokého věku, navzdory těm cigaretám.Děkujeme za rozhovor.
Rozhovor připravil Jiří Nechodom
V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.
60 roků 14.12. Miroslav Rataj


65 roků 13.12 Emilie Ratajová

17.12. Eva Vršovská

82 roků 29.12. Václav Cerha


89 roků 7.12. Josef Řezáč
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.SVATBA


V měsíci listopadu uzavřeli sňatek Klára Záhorová

a Martin Rejšek


Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.NAROZENÍ MIMINKA

V měsíci prosinci se manželům Lence a Pavlovi Novákovým narodil syn Lukáš.


Malému Lukáškovi a jeho rodičům přejeme hodně radosti a lásky.Vzpomínka


15. ledna uplyne 10 let od úmrtí našeho milého manžela, tatínka a dědečka - pana Miloše Podroužka.

S láskou vzpomíná

manželka a děti s rodinami
============================================================================

Zpravodaj vydává obec Záryby (zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063). Řídí redakční rada – vedoucí p. Jitka Marková.<< Zpět

Levé menu

Odkazy

Předchozí měsíc<< Březen 2021 Následující měsíc>>
-
Po Út St Čt So Ne
pondělí 1. března
Svátek má Bedřich - Bedřiška9. týden
1
úterý 2. března
Svátek má Anežka - Inéz9. týden
2
středa 3. března
Svátek má Kamil - Vladivoj9. týden
3
čtvrtek 4. března
Svátek má Stela - Jadranka9. týden
4
pátek 5. března
Svátek má Kazimír - Kazimíra9. týden
5
sobota 6. března
Svátek má Miroslav - Mirek9. týden
6
neděle 7. března
Svátek má Tomáš - Tom
Mezinárodní den žen
9. týden
7
pondělí 8. března
Svátek má Gabriela - Zoltán10. týden
8
Dnes je úterý 9. března
Svátek má Františka - Rebeka10. týden
9
středa 10. března
Svátek má Viktorie - Melita10. týden
10
čtvrtek 11. března
Svátek má Anděla - Angelika10. týden
11
pátek 12. března
Svátek má Řehoř - Křesomysl10. týden
12
sobota 13. března
Svátek má Růžena - Róza10. týden
13
neděle 14. března
Svátek má Rút - Matylda10. týden
14
pondělí 15. března
Svátek má Ida - Hilda11. týden
15
úterý 16. března
Svátek má Elena - Ella - Herbert11. týden
16
středa 17. března
Svátek má Vlastimil - Vlastimila11. týden
17
čtvrtek 18. března
Svátek má Eduard - Eduarda11. týden
18
pátek 19. března
Svátek má Josef - Josefa11. týden
19
sobota 20. března
Svátek má Světlana - Světla11. týden
20
neděle 21. března
Svátek má Radek - Radko11. týden
21
pondělí 22. března
Svátek má Leona - Lea12. týden
22
úterý 23. března
Svátek má Ivona - Alfons12. týden
23
středa 24. března
Svátek má Gabriel - Zbyslav12. týden
24
čtvrtek 25. března
Svátek má Marián - Mario12. týden
25
pátek 26. března
Svátek má Emanuel - Emanuela12. týden
26
sobota 27. března
Svátek má Dita - Malvína12. týden
27
neděle 28. března
Svátek má Soňa - Gedeon
Ve 2:00 začíná letní čas.
12. týden
28
pondělí 29. března
Svátek má Taťána - Slavomil13. týden
29
úterý 30. března
Svátek má Arnošt - Ernest13. týden
30
středa 31. března
Svátek má Kvido - Arpád13. týden
31
 Dnes je 9. 3. 2021 
 

Stránky

Počet návštěv: 493193

Administrace