<< Zpět
Následující text je strojově převeden z MS Word Dokumentu, omluvte případně chyby ve formátování.

Zpravodaj obce Záryby

4 – 2009


Martinovská skálaVýbornou zprávou pro většinu spoluobčanů je skutečnost, že se nám po letech konečně podařilo sehnat alespoň část finančních prostředků na odstranění černé skládky komunálního odpadu ve  skále v Martinově, kterou tam někteří naši spoluobčané vytvořili rukou společnou v domnění, že se dodatečně podaří obci získat povolení pro zavezení celého starého kamenolomu na okraji naší obce. Naštěstí se tak nestalo a tato jistě krásná lokalita zůstala zachována a v současnosti za pomoci dotace z Fondu životního prostředí Středočeského kraje došlo k likvidaci této skládky a z finančních prostředků obce k částečnému vyčištění skalního jezírka a celého prostoru kamenolomu. Ještě nás čeká hodně práce, aby celý prostor dostal určitou formu, ale hlavně, aby se nám podařilo celý stav udržet. Tímto chci hlavně požádat všechny spoluobčany, aby do dané lokality přestali vyvážet hlavně bioodpady, protože předpokládám, že komunální odpad již nikdo v obci do volné přírody nevyváží! Samozřejmě chci touto cestou poděkovat všem členům spolků a organizací v obci a především dobrovolným hasičům, kteří odvedli velký kus práce při vyřezávání náletových dřevin v lokalitě.

Dále chystáme zprovoznit pracoviště CzechPOINTu v obci, na které jsme obdrželi dotaci od ministerstva vnitra a v současné době čekáme na oprávnění provozování tohoto pracoviště. Také provádíme výběr na nového provozovatele kanalizačního řadu v obci a budeme podávat závěrečnou žádost o proplacení dotace na výstavbu kanalizačního řadu. Trošičku nejistoty mezi starosty obcí vyvolala skutečnost, že EU neuznává DPH jako uznatelný náklad, takže musíme počkat na vytvoření národního dotačního titulu, který bude obcím DPH proplácet, protože jinak by došlo k navýšení spoluúčasti obcí na dotacích o l9 %, což by znamenalo jen pro naší obec částku cca 3 miliony Kč.!!!


Petr Mašek

starosta obce


Svoz bioodpadů v naší obci


Společnost .A.S.A., spol. s r.o. Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 nabízí zajištěný komplexní systém svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a z domácností občanů.


Co nabízí?


 • Přistavení sběrových nádob o objemu 120 a 240 litrů

 • Pravidelný vývoz l x 14 za dní přímo od vašeho domuPro jaký odpad je služba určena?


 • Bioodpad ze zahrad – listí, tráva, plevel, spadané ovoce, větve keřů a stromů (zkrácené)

 • Bioodpad z domácností – zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drob. hospodářských zvířat apod.


Cenové podmínky pro vývoz 1 x 14 za dní, 1.4. – 30.11.

(cena zahrnuje pronájem nádoby, svoz odpadu a využití na kompostárně)


nádoby o objemu: 120 l ……….591,- Kč za svozové období vč. DPH

240 l ……….844,- Kč za svozové období vč. DPH


Kontakt: Tel.: 283 061 010 více informací na: www.asa-cz.cz/services_bioodpad.htm

obecní úřad


///////////////////////////////////////////////////////////


Baráčníci pořádají ve středu 16. prosince 2009 od 15.00 do 18.00 hod. v místní sokolovně

H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U

pro Diakonii Broumov


 • Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/

 • Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,

 • Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

 • Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené

 • Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek

 • Obuv – veškerou nepoškozenou


VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:

 • ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů

 • nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

 • znečištěný a vlhký textil


Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

///////////////////////////////////////////////////////////////////////


Co je nového v naší knihovně?

1.Koncem října bude půjčovat 50 nových knih z knihovny z Mladé Boleslavi.

2.Začátkem listopadu přibudou knihy z rozpočtu z obecního úřadu v hodnotě 8 tisíc Kč.

3.Ve čtvrtek 3.12. v 15.00 hodin se bude konat ČERTOVSKÁ BESÍDKA s malými čtenáři.

4.V pondělí 21.12. v 15.00 hodin půjdeme procházkou kolem zajímavých staveb v obci zdobit stromeček

pro zvířátka. Přírodní ozdoby si vezměte sebou.

Alena Štemberová

Mateřské centrum Zárybníček, o.s.


Rádi bychom vám oznámili, že MC bude od listopadu v nově zrekonstruovaném domku se zahradou (Záryby 82). Děti zde budou mít možnost si hrát i na novém hřišti, které chceme vytvořit hned z jara. Proto bych vás ráda pozvala na návštěvu v pondělí 9.11.2009 od 16 do 17 hodin v době herny. Neváhejte a přijďte si k nám posedět a dát si kafíčko. Toto pozvání je pro všechny, kdo se o MC zajímají a chtějí vědět více (není věkově omezeno).


Provozní doba:

Den

8,00 – 16,00

16,30 – 18,00

Pondělí

„Školička“


herna

Úterý

„Školička“Středa

„Školička“

SvišťČtvrtek„Školička“


herna


Kavárna, vždy poslední čtvrtek v měsíci.

Pátek

„Školička“
Poznámka: do konce října je MC zavřené z důvodu stěhování. Děkujeme za pochopení.


Školička“ je nově otevřený kroužek, který by měl pomoci rodičům, kterým se nepodařilo umístit děti do školky. Na našich webových stránkách naleznete přihlášku. Zaregistrujte své dítě už teď a napište nám orientační termín nástupu, protože kapacita tohoto kroužku je omezená.


Kavárna pro širokou veřejnost bude otevřena vždy poslední čtvrtek v měsíci. Vstupné je 50,- Kč. V ceně je zahrnut teplý nápoj dle výběru a zákusek.


Veškeré informace najdete na internetových stránkách: www.zarybnicek.wbs.cz.


Mimořádná akce

Zveme vás na slavnost zvanou Halloween v sobotu dne 31.10.2009 od 15 do 19 hodin pod vrbami u zárybského rybníka. Program je velice bohatý a zajímavý nejen pro děti, ale i pro rodiče. Budete mít možnost si vyřezat dýni a vyzdobit ji nebo stvořit podzimní strašidýlko tzv. “podzimníčky“ a mnoho dalšího. Počáteční výstavu vytvoří děti z kroužku „Svišť“. Přijeďte se k nám podívat a pobavit se. Těšíme se na vás.


Petra Mašková

předseda rady sdružení


oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooKapříkovo přivítání aneb jak jsme se všichni seznámili

Začal nový školní rok a s ním i činnost mateřské školy Záryby, příspěvkové organizace. Úpravy před začátkem nám daly mnoho práce, ale nakonec jsme vše na zahájení připravili. Velice nám vyšli s pomocí vstříc na obecním úřadě, zejména musíme poděkovat panu starostovi Maškovi a panu Hebkému. Je sice spousta věcí, které by ještě bylo potřeba dokoupit a vylepšit tím podmínky pro hru a učení dětí, ale pro začátek nám to stačí. Nemůžeme chtít vše najednou.

V měsíci srpnu bylo zapsáno do školky 25 dětí, čímž byla naplněna její kapacita dle platných norem. Přijaté děti byly vybírány podle předem stanovených kritérií, které všichni zákonní zástupci dostali u zápisu domů k prostudování.

A bylo 1. září – ve školce jsme byli všichni takřka noví, jak děti, tak učitelky přišly do neznámého prostředí. Nyní už máme víc jak měsíc společného pobytu ve školce za sebou a lze říci, že úspěšně. Většina dětí se rychle aklimatizovala a z jejich chování lze usuzovat, že se jim ve školce líbí. Sbližování nám také trošku usnadnil náš společný kamarád a maskot školky kapřík Péťa, který si na nás vymýšlí různá překvapení, úkoly a činnosti během dne. Učí nás básničky, písničky, pohybové hry apod.

Ani pro učitelky nebyl přechod lehkou záležitostí – každý vstup do nového prostředí je náročný, ale věřím, že se časem upraví vše tak, aby to všem vyhovovalo, že naše školka bude příjemným místem pro všechny, kdo ji navštíví. Alespoň o to budeme usilovat.

Závěrem jen několik slov o plánovaných akcích. V říjnu začala výuka angličtiny vedená firmou „Schoul Tour jazyková škola“, která k nám vždy v úterý dojíždí. Také začala výuka hry na flétnu pod vedením učitelek z MŠ. Máme domluvenou návštěvu divadelního představení v MŠ Kostelec n.L. a od listopadu by chom měli začít navštěvovat solnou jeskyni v Brandýse nad Labem.

Čeká nás toho víc, ale o tom až příště. Radka Blanárová

ředitelka MŠ Záryby, přísp. org.V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.


60 roků 13.10. Věruška Wirthová


65 roků 28.11.Vlasta Urbanová

81 roků 17.11. Jaroslava Řezáčová


84 roků 17.9. Věnceslava KalinováVšem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.


NAROZENÍ MIMINEK

V měsíci červnu se rodičům Gabriele Bukovské a Petru Sedláčkovi narodil syn Petr.

V měsíci červenci se manželům Pavlíně a Jiřímu Kuchařovým narodila dcera Štěpánka.

V měsíci červenci se manželům Markétě a Markovi Tykvovým narodil syn Matyáš.


Malé Štěpánce, Péťovi, Matyáškovi a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.

============


SVATBY


V měsíci červenci uzavřeli sňatek Tereza Rašková

a Ondřej Roček

V měsíci srpnu uzavřeli sňatek Lenka Sedláčková

a Boris Sedláček

V měsíci srpnu uzavřeli sňatek Martina Nollová

a Jiří Kužel


V měsíci září uzavřeli sňatek Klára Pániková

a Luboš Pirkl

V měsíci říjnu uzavřeli sňatek Irena Šindelářová

a Miloslav Syrový


Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.


============================================================================

Zpravodaj vydává obec Záryby (zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063). Řídí redakční rada – vedoucí p. Jitka Marková.
<< Zpět

Levé menu

Odkazy

Předchozí měsíc<< Srpen 2019 Následující měsíc>>
-
Po Út St Čt So Ne
čtvrtek 1. srpna
Svátek má Oskar - Ludomír31. týden
1
pátek 2. srpna
Svátek má Gustav - Elfrída31. týden
2
sobota 3. srpna
Svátek má Miluše - Nikodém31. týden
3
neděle 4. srpna
Svátek má Dominik - Dominika31. týden
4
pondělí 5. srpna
Svátek má Kristián - Osvald32. týden
5
úterý 6. srpna
Svátek má Oldřiška - Ulrika32. týden
6
středa 7. srpna
Svátek má Lada - Kajetán32. týden
7
čtvrtek 8. srpna
Svátek má Soběslav - Virginie32. týden
8
pátek 9. srpna
Svátek má Roman - Romeo32. týden
9
sobota 10. srpna
Svátek má Vavřinec - Lars32. týden
10
neděle 11. srpna
Svátek má Zuzana - Filoména32. týden
11
pondělí 12. srpna
Svátek má Klára - Jasna33. týden
12
úterý 13. srpna
Svátek má Alena - Sven33. týden
13
středa 14. srpna
Svátek má Alan - Alen33. týden
14
čtvrtek 15. srpna
Svátek má Hana - Mirela33. týden
15
pátek 16. srpna
Svátek má Jáchym - Abrahám33. týden
16
sobota 17. srpna
Svátek má Petra - Petruše33. týden
17
neděle 18. srpna
Svátek má Helena - Jelena33. týden
18
pondělí 19. srpna
Svátek má Ludvík - Ludvika34. týden
19
Dnes je úterý 20. srpna
Svátek má Bernard - Bernarda34. týden
20
středa 21. srpna
Svátek má Johana - Johanka34. týden
21
čtvrtek 22. srpna
Svátek má Bohuslav - Božislav34. týden
22
pátek 23. srpna
Svátek má Sandra - Tekla34. týden
23
sobota 24. srpna
Svátek má Bartoloměj - Natael34. týden
24
neděle 25. srpna
Svátek má Radim - Elvíra34. týden
25
pondělí 26. srpna
Svátek má Luděk - Luďka35. týden
26
úterý 27. srpna
Svátek má Otakar - Otakara35. týden
27
středa 28. srpna
Svátek má Augustýn - Augustýna35. týden
28
čtvrtek 29. srpna
Svátek má Evelína - Miron35. týden
29
pátek 30. srpna
Svátek má Vladěna - Kim35. týden
30
sobota 31. srpna
Svátek má Pavlína - Bela35. týden
31
 Dnes je 20. 8. 2019 
 

Stránky

Počet návštěv: 379333

Administrace