<< Zpět
Následující text je strojově převeden z MS Word Dokumentu, omluvte případně chyby ve formátování.

Společenská kronika


Zpravodaj obce Záryby

4 – 2008


KanalizaceVážení spoluobčané,


nemusím vás jistě upozorňovat na to, že obec intenzivně pracuje na dokončení kanalizační sítě v obci, toho jste si jistě všimli sami. Pouze chci poukázat na situaci, kdy někteří občané tuto skutečnost zrovna nevítají s nadšením, protože budou muset začít platit nemalé finanční prostředky za připojení ke kanalizaci a následně za vypouštění odpadních vod do této sítě. Bohužel, je hodně našich spoluobčanů, kteří vypouštějí fekálie přímo do svodu povrchových vod v obci a nebo využívají neautorizované osoby k vyvážení svých septiků, kdy tyto osoby následně vypouštějí fekálie v blízkém okolí obce. Někteří spoluobčané si vyvážejí fekálie svépomocí a samozřejmě je také nevozí do čistírny odpadních vod v Kostelci nad Labem. Při problému s výkopem na tlakovou kanalizaci v Martinově, kdy došlo k zatopení výkopu z dešťové kanalizace, jsme museli vyhloubit strouhu, kterou odtéká tato dešťová kanalizace z Martinova do řeky Labe. Mohu vám říci, že koryto této strouhy je nasyceno min. do hloubky 1 m fekáliemi a zápach z bahna byl opravdu velký. Samozřejmě, že stejná situace je i ve strouhách v obci Záryby, kdy občané, kteří tam bydlí, si také stěžují na zápach, bohužel je smutné, že sami tam vypouštějí fekálie také, třebaže jen o kousek dále od svého domu, či zahrady.

Nebudu nikoho obviňovat a ani nikomu nic vyčítat, protože je to nešvar z dob minulých, kdy to bylo každému jedno, ale už by bylo na čase, abychom všichni dospěli a uvědomili si, že je něco špatně!!! Samozřejmě, že obec hned po dobudování kanalizace v obci a uplynutí zákonné lhůty, kdy jsou všichni občané povinni se připojit na vybudovanou kanalizační síť, bude využívat všech zákonných nástrojů a prostředků, aby nepřipojené občany donutili se začít chovat slušně a ohleduplně k ostatním!


Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých

zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), § 3 odst.8 :


(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.


Závěrem chci ještě upozornit občany, kteří si nechali vybudovat kanalizační přípojku v I. etapě a v první části II. etapy a ještě se do dneška nepřipojili a nezačali ji řádně a legálně využívat, aby neprodleně navštívili náš obecní úřad a tuto skutečnost napravili, protože se jedná z jejich strany pouze o využívání situace a je jen a pouze jejich ostudou!!! Koncem roku zveřejním seznam občanů, kteří mají obecní kanalizační přípojku včetně domovní čerpací stanice a řádně ji neprovozují, ať si tu svoji ostudu veřejně obhájí před svými sousedy.

Petr Mašek

starosta obce
Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se v naší obci budou konat:


 • v pátek dne 17. října 2008 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

 • v sobotu dne 18. října 2008 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.


Místem konání voleb


je volební místnost v budově mateřské školy Záryby čp. 30

pro voliče obce Záryby a Martinov.


Petr Mašek

starosta obce

ooooooooooooooooooooooooooooooooooBaráčníci pořádají ve středu 15. října od 15 do 18 hodin v místní sokolovně


H U M A N I T Á R N Í S B Í R K U pro Diakonii Broumov

Věci, které pomáhají!

 • Saka, uniformy, vatové kabáty, balonové a šusťákové kabáty


  • Veškeré dámské, pánské, dětské oblečení z bavlněného materiálu – i poškozené (trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona)

  • Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – nejméně 1 m2 i poškozené!

  • Zimní oblečení – Jen nepoškozené – bez skvrn, děr, molů a rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty)

  • Kožené nepoškozené věci (bundy, kabelky, peněženky, pásky)

  • Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky

  • Plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené

  • Boty (pouze nové), přikrývky pouze péřovéProsíme, nebalte věci do krabic, ale jen do pytlů. Děkujeme.

Konšelstvo


oooooooooooooooooooooooooooooooooo

AUTOBUS


napsáno v pondělí 1.9.2008 v 7.15 hod. … dodatek, napsáno v úterý ….


Dneska cestou do zastávky Moh´jsem mávat, křičet, běžet, Rozhod´jsem, že v tomto dni, V osm hodin už to vím,

sesmolil jsem tyto řádky. měl jsem radši doma ležet. jdu na zastávku původní. dnes jel trasou náhradní.

Jestlipak to někdo ví, Přemýšlím, co dělat budu, Čekám, čekám, čekám, čekám, Do školy jdu až ve středu,

kde autobus zastaví? kilometr zpátky pudu. v půl osmé se už dost lekám. snad tam zítra dojedu!

Řidič jel trasou jinou, Abyste to věděli, Autobuse školní, honem,

stanici si klidně minul. do školy jdu až v úterý. už mám zameškaný půlden.

obecnímu úřadu poslal zklamaný anonym


Obec Záryby se omlouvá všem svým spoluobčanům za potíže s autobusovou dopravou v souvislosti s budováním tlakové kanalizace v obci. Bohužel, tyto problémy nemůžeme přímo ovlivnit a i přes opakované stížnosti u provozovatele autobusové dopravy docházelo k problémům s dodržováním objízdné trasy a dočasné zastávky v Zárybech pro spoluobčany z Martinova.


Petr Mašek

starosta obce
Krátce z tělovýchovy


Prázdniny skončily, začíná se ochlazovat a to je pokyn pro návrat do prostor naší tělocvičny. Připravili jsme pro své cvičence hezké překvapení. Po prázdninách přijdou do naprosto pečlivě vyčištěného prostředí, které se nám snad podaří udržet co nejdéle. Je potřeba za to poděkovat našemu předsedovi a starostovi v jedné osobě panu Petru Maškovi. Ten totiž zajistil firmu, která provedla vyčištění celé podlahy. Zbývá už jen umýt nářadí a 29.9. v pondělí se můžeme těšit na první cvičence. V tomto školním roce skončil svou činnost oddíl pozemního hokeje, a tak budou malé změny v rozvrhu cvičebních hodin. Nově se objeví pro dospělé výuka country tanců a svou spolupráci nám nabídla firma GaPa, která se zabývá aktivitami pro volný čas. Také břišní tance budou začínat již ve čtvrtek 2.10. od 20.00 hodin. Společnost GaPa má své letáčky ve škole a ve školce. Zájemci o bližší informace se mohou přijít domluvit do sokolovny v pondělí 29.9. mezi 17.00 až 18.00 hod., kdy bude přítomna zástupkyně společnosti.

Rozvrhy cvičebních hodin budou upřesněny a zveřejněny týden před začátkem cvičení na plakátech v obci.

Pravidelné cvičení začne v pondělí 29.9.2008 v 17.00 hodin cvičením mladšího žactva tj. dětí od předškoláků do druhé třídy. Na všechny cvičence se moc těšíme.


S pozdravem za ASPV

Radka Blanárová

OznámeníVážení spoluobčané, Centrum péče o člověka Mělník ve spolupráci s naší TJ Sokol vám nabízí možnost nechat si přeměřit množství tělesného tuku metodou BIA (pozor, nejedná se o tuk podkožní) v naší sokolovně. Od měsíce října vždy první středu v měsíci počínaje 1.10. Tato služba je zcela bezplatná a je zaměřena na poskytnutí preventivních opatření zdraví spoluobčanů. Stejně tak jako analýza, kterou lze též při této příležitosti udělat.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo


Co je nového mezi hasiči


Jistě jste si všimli, že se naše hasičárna výrazně změnila. Velký podíl na této změně má finanční podpora obecního úřadu a to zejména zásluhou pana starosty pana Petra Maška, kterému chceme tímto poděkovat. Když máme za sebou podporu obce, hned se i dobrovolná činnost dělá s chutí. Naše budova dostala teplý kabát před zimou, nová vrata již brzy přivítají i novější hasičský vůz.

Proto se také my snažíme, aby se o naší obci v regionu vědělo. Například na posledních závodech v Želízech jsme získali hned dva poháry. Družstvo mužů za třetí místo a ženy si odvezly pohár za první místo.

Jarní účast dívek na krajském kole, kde zastupovaly okres, také potvrzuje aktivitu našich členů.

Teď na podzim nás čekají ještě 3 soutěže. Další budou až na jaře. Máme v plánu založit také družstvo dětí a v příštím roce nás čeká oslava výročí založení našeho SDH. O tom však až na jaře.


S pozdravem

členové a členky

SDH Záryby


Pro Zpravodaj


Sponzorský dar


Každý máte možnost přispívat svými postřehy, náměty, příběhy, informacemi, kritikou nebo pochvalou do obecního zpravodaje a věřte, že sepsání, byť krátkého článku, není vůbec jednoduchá věc. Zpravodaj je periodikum, které má ve vínku informovat. A jelikož si takových věcí vážím a vím, jak těžké jsou porodní bolesti každého čísla, rozhodl jsem se obecnímu úřadu, potažmo redakční radě darovat vysokorychlostní barevnou laserovou tiskárnu Konica Minolta Magic Color poslední generace včetně spotřebního materiálu (tonerových kazet). Tiskárna tak bude po určitou dobu tisknout zcela zdarma bez nákladů obce. Tiskárna je určena především k tisku titulních stran Zpravodaje, a to zejména proto, jelikož studie prokázaly, že barevnému výtisku se věnuje o 75% více pozornosti než černobílému výtisku. Podle mého názoru si Zpravodaj pozornost zaslouží, a proto jsem se rozhodl k tomuto daru. Nicméně tiskárna je darem a záleží pouze a jenom na redakční radě a obecním úřadu, jak s tiskárnou budou v budoucnu nakládat. Chci tímto darem poděkovat všem lidem v obci, kteří se ke mně a k mojí rodině chovají hezky.

Redakční rada za dar děkuje Jiří Nechodom

S


outěž


Foto soutěž


V tomto čísle naposledy vyzýváme spoluobčany k tomu, aby prohledali půdy, probádali šuplíky starých sekretářů, prolezli ty nejtemnější kouty domků a zkusili najít staré fotografie Záryb. Zároveň chceme poděkovat všem, co se do současné chvíle do soutěže zapojili a dali tak najevo, že jsou pravými Zárybskými (nebo Martonovskými). Archivních snímků požehnaně přibývá. Uzávěrka soutěže je stanovena na 31.října 2008 a hlavní výhra (fotoaparát Canon), kterou obdrží majitel historicky nejzajímavější fotografie, bude předána nejpozději do Vánoc tohoto roku po výběru nejhezčí fotografie redakční radou.


Pozor !!! Mnohdy i stará nezajímavá fotografie může skrývat zajímavý historický detail, který nejenže není zanesen v obecní kronice, ale který může být právě tím prvkem, který vynese vaši fotografii na první místo.


Zkuste popřemýšlet, zda ve vašem fotoarchivu nemáte starou fotku: spodní hospody, hřiště, Donu, třešňovky, školy, školky, JZD, sokolovny, přívozního domku, kapliček, , hasičské zbrojnice, vašeho starého domku či stodoly, nebo jenom záběru na Labe nebo do polí, tam všude se může skrývat výherní fotografie.


Zejména vyzýváme všechny spolky,, jejichž kořeny spadají hluboko do historie: baráčníky, hasiče, myslivce, sokoly, rybáře, fotbalisty. Zalovte v archivech svých spolků a zapůjčte fotografie pro dobrou věc. Vybrání fotografie do kalendáře se tak stane jistě i prestižní záležitostí a lépe najít fotografii teď, když je o ní zájem a kdy má šanci vyhrát, než ji najít až po skončení soutěže, po vydání kalendáře a pak litovat, že fotografie není mezi otištěnými.


Ze všech zaslaných fotografií bude vybráno třináct nejlepších do obecního kalendáře. Fotografie předané do soutěže budou bez zbytečných průtahů vráceny v neporušeném stavu zpět svým majitelům a pro potřeby kalendáře a místní kroniky budou digitalizovány. Pokud to stáří fotografií umožní, napište na rubovou stranu fotografie obyčejnou tužkou svoje jméno a číslo popisné. Pokud navíc víte, ze kterého roku fotografie pochází, a které místo a osoby jsou na ní zachyceny, pak prosím, dopište i tento údaj. Kalendář bude samozřejmě po sesazení a nutných korekturách k dispozici všem občanům. Uvažujeme i o jeho elektronické verzi na CD. Fotografie, prosím, předávejte v úředních hodinách na obecní úřad nebo dejte tamtéž zprávu a fotografie si vyzvedneme a bez odkladu vrátíme.


Jiří Nechodom////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tak takhle vzpomíná na prázdniny šestiletá Anežka Zlochová. Další obrázky, které odevzdáte v MLK, otiskneme příště.
Rozhovor s …

Radkem Smoleňákem


Dnes jsme si pro vás připravili rozhovor s mladým perspektivním hokejistou Radkem Smoleňákem, jenž byl draftován klubem kanadsko-americké hokejové ligy NHL Tampou Bay Lightings. Třeba někdo z mladých v tomto článku najde návod, jak se vydat podobnou cestou.


1) Ahoj Radku, dovol mi položit první, nejspíš již standardní otázku. V kolika letech začít, aby se člověk dostal až na vrchol, jímž bezesporu NHL ve světě hokeje je?

S hokejem jsem začínal, když mi byly 4 roky. Taťka mě přivedl na zimní stadion Hvězda Praha a tam jsem dělal první hokejové krůčky pod dohledem trenéra Lhotáka v přípravce, a taky pod dohledem mého taťky. V té době jsem měl tréninky tak 3x týdne, a to od 6 hodin ráno, což jsem opravdu neměl rád, a tak mi táta musel kolikrát domluvit. Jinak jsem samozřejmě chodil i se sestrami na veřejné bruslení o víkendu.


2) V Zárybech na rybníku (pokud zamrzne) se každou zimu prohánějí naše zárybské hokejové naděje, co bys jim doporučil?


Co bych doporučil malým prckům v Zárybech na bruslích? No, asi nejspíš to, aby to po pár minutách nezabalili, protože to není tak, že někdo skočí na brusle a hned začne bruslit. Trvá to nějaký čas a musí být trpělivý. Já taky začínal tak, že mě táta přidržoval, a nebo jsem tahal po ledě židli a jen jsem ji tlačil. Po nějakém čase se do toho člověk dostane. Když se vše naučíš, tak Tě to bruslení začne o dost víc bavit, do toho přihodíš hokejku a puk a pak už to samozřejmě baví stokrát víc.


3) Jak jsi prožíval Draft do NHL a jak jsi ho oslavil?


No, oslava byla celkem velká, já už totiž oslavoval ještě před tím, než mě draftovali. Jeden z mých nejlepších kamarádů, Ondřej Pavelec, který už naskočil do branky Atlanty Trashers, byl draftován ve stejném draftu jako já, a tak jsme to prožívali spolu. Vyrazili jsme s dalšími kamarády do jedné restaurace a oslavy propukly v plném proudu. Bylo to krásné, velké a dlouhé.


4) Jak jsme již zmínili, byl jsi draftován Tampou Bay Lightings, kde jsi samozřejmě musel potkat spoustu hvězd včetně našeho Prospala. Jak Tě hvězdy přijaly?


Ano, draftován jsem byl Tampou Bay, 73. v pořadí. A jaké to je potkat takové hvězdy? No, před tím, než jsem přijel na kemp, tak jsem si myslel, že tyhle super hvězdy jsou namyšlené a s nikým se nebaví, ale mýlil jsem se. Hvězdy typu St.Louise, Lecavaliera, Richardse i Prospala jsou naprosto úžasní kluci, nedávají na sobě znát jak jsou dobří, ani kolik berou peněz. Chovají se jako naprosto řadoví kluci, pozdraví, poděkují, zeptají se, jak se máš a hlavně makají. To na druhou stranu kluci, co hrají ve 3. - 4. pětce, ti jen tak něco neřeknou, bojí se totiž o svoje místo v sestavě, a tak tě většinou ignorují. To ale já chápu, každý se bojí o místo v sestavě. Jinak musím říct, že to byl úžasný zážitek. Nejlepší bylo, že jsem hned odehrál jedno přípravné utkání na kempu v útoku s Prospalem a Lecavalierem. Byl to „takovej splněnej dětskej sen“.


5) Vedeš si nějaké statistiky? Kolik gólů, nahrávek, zápasů jsi za svoji kariéru posbíral ?


Statistiky? Sám ani pořádně nevím, ale můžeš se podívat na www.hockeydb.com a tam napsat moje jméno a vyjedou ti všechny moje statistiky za poslední roky.


6) Záludná otázka, kterou pokládám v každém rozhovoru. Víš, kde leží Záryby?


Kde leží Záryby? To jsi mě dostal, nevím přesně, ale myslím, že je to někde u Staré Boleslavi, nebo tam někde poblíž pokud se nemýlím, ale jistý si úplně nejsem.


7) Kdyby Ti současný trenér reprezentace nabídl místo v našem hokejovém týmu, šel bys?


Jasně, že jo. Je to můj další sen. Je to sen podle mne každého sportovce - reprezentovat svoji zem. A je jedno, jestli to je fotbal, basket, hokej. A já nejsem výjimkou.. Doufám, že se mi to jednou podaří a dostanu šanci.


8) Jaký doplňkový sport bys doporučil k hokeji ?


Jako doplňkový sport k hokeji bych doporučil hlavně tenis. Přijde mi to jako dobré na koordinaci všech pohybů. Zapojuješ do toho jak nohy, tak i ruce. Většina hokejistů v létě holduje tenisu. No a nemůžu zapomenout ani na fotbálek, ale ten je pro nás hokejisty docela nebezpečný pro kolena a kotníky, takže ten jen tak zlehka.


pokračování na druhé straně

pokračování z předchozí strany


9) Připravuji se koupit našemu synátorovi jeho první brusle. Jak hluboko do peněženky musíš sáhnout Ty, když kupuješ brusle?

A víš, že to ani nevím? Já brusle dostávám od týmu (resp. od sponzorů), takže já si svoje brusle nekupoval už tak 5 let. Ale brusle, jako mám já,vyjdou tady v Americe tak na 400 dolarů, ale v Čechách to je určitě dražší a lidi musí zaplatit i přes deset tisíc korun. Myslím, že za pořádné brusle by se dalo zaplatit i patnáct tisíc korun. My hokejisti těch bruslí spotřebujeme hodně, většinou tak 2-3 páry za sezónu ale máme tu i takové blázny, kteří si mění brusle třeba i každý měsíc.


10) Když Tomáš Kaberle přivezl do Čech ukázat Stanley Cup, obcházel jsi ho na pořádané oslavě jak horkou kaši, v té chvíli jsem ještě netušil, že se k tomu váže legenda. Podělíš se o ni se čtenáři našeho Zpravodaje?


Ta oslava u Kabelky (Tomáš Kaberle pozn. redakce) byla moc vydařená. Tomáš je pracant a dříč. Stanley Cup si zasloužil vyhrát. Oni teď u nich doma laškují s bráchou a s tátou, kdo nasbírá víc trofejí. Je neuvěřitelné, že všichni tři už jsou Mistry světa, a to ne pouze jednou. Ale otázka zněla proč jsem obcházel Stanley Cupa, proč jsem ho prostě rovnou nečapnul a nezvedl nad hlavu. No, samozřejmě bych to strašně rád udělal, ale je k tomu skutečně legenda, nebo spíš pověra, něco jako černá kočka přes cestu. Prostě: kdo se dotkne Stanley Cupu, tak ho údajně nikdy nezíská. Dotknout se ho můžeš až ve chvíli, kdy ho skutečně vyhraješ. No a jelikož si na něj do budoucna dělám zálusk, tak jsem si ho u Kabelků musel prohlížet jenom z dálky.


11) Pereš se v zápasech?


Peru (smích). Pošlu Ti fotku, kterou můžeš otisknout.


12) Se Zpravodajem pravidelně pořádáme soutěže o ceny. Zavážeš se slovem k nějaké ceně?


Určitě a rád. Věnuji svoji hokejku s podpisem. Ale jelikož jsem teď v zámoří, tak bych ji dal vítěznému čtenáři, až bych se vrátil.
Díky za rozhovor. Za všechny čtenáře přeji co nejvíc gólů i splnění Tvých snů
rozhovor připravil Jiří Nechodom

SousEd sousedovi …Fotbalisti a pět gólů venku


Od posledního čísla Zpravodaje mě šokovalo několik sportovních tragédií. Poslední Emmonsova střela na olympiádě, vypadnutí našich pětibojařů tamtéž a naposledy výkon našich zárybských fotbalistů, kteří, byť dali venku 5 gólů, přijeli poraženi (5:8 poznámka redakce). Následná oslava byla sice větší než po vítězství (zejména proto, že se sešlo několik lahví jako pokuta), ale prohra je prostě prohra. Coach jistě vyvodil z neúspěchu závěry a změnil sestavu tak, aby napříště vyhrávala, ale osobně navrhuji následující řešení. Před podobně těžkým zápasem bychom mohli vyrobit jedenáct voodoo figurek a do nich napíchat jehly, a tak mužstvo soupeřů zcela destabilizovat, nebo nějakého zaříkávače, nebo runové kameny … Dělám si samozřejmě legraci a smekám před všemi fotbalisty, kteří pravidelně chodí na tréninky a kteří vzorně reprezentují obec, protože sám vím, kolik to obnáší času a mnohdy i odříkání. Chtěl jsem jenom napsat o tom, že prohra není žádná tragédie a že všem zárybským mužstvům držím maximálně palce a nejsem rozhodně sám. Děláte to dobře, kluci.

Jiří NechodomGratulace hasičům


Chtěl bych se připojit ke gratulaci hasičům. Za všechny úspěchy v této sezóně a zejména pak k expresnímu natažení perlinky na zeď hasičárny. Paráda!


Jiří NechodomŘešení hádanek nečtěte pokud si chcete vyzkoušet svoje znalosti na konci tohoto čísla Zpravodaje: 1) Všechny děti jsou kluci, takže polovina jsou chlapci a druhá polovina také., 2) páv, 3) Měsíc
Pro chvíle oddechu

Bludiště


Projdeš správně bludištěm dle šipek?

Najdi pět rozdílů

Jistě poznáváte labské ryby od přívozu v Zárybech do Křenku. Najděte pět rozdílů. Pozor! Obrácení celého obrázku není rozdílem! Jelikož se jedná o dětský úkol, řešení v tomto čísle nenaleznete. Řekněte si případně mamince nebo tatínkovi, aby vám pomohli.


Hádanky na konec


Procvičte s rodiči svoje mozkové závity na těchto třech hádankách. Řešení najdete jinde v tomto Zpravodaji.

 1. Matka má sedm dětí, polovina z nich jsou kluci. Jak je to možné?

 2. Kdo má vpředu dvě oči, ale vzadu ještě spoustu dalších?

 3. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?

stránku připravil Jiří Nechodom

V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.


50 roků 21.11. Helena Cikánová


60 roků 3.10. Karel Schütz

17.10. Pavlína Kytlicová

10.11. Jarmila Vegrichtová

30.11. František Homolka

70 roků 15.10 Antonín Syrový

21.9. Zdeňka Turková


75 roků 13.11.Marie Altmanová


80 roků 17.11.Jaroslava ŘezáčováVšem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.


NAROZENÍ MIMINEK

V měsíci srpnu se Jaroslavě Novotné a Ľubomírovi Martiniakovi narodila dcera Sára.


V měsíci srpnu se manželům Petře a Petrovi Maškovým narodila dcera Vendula.


V měsíci srpnu se manželům Marii a Františkovi Šindelářovým narodila dcera Ella.

V měsíci září se manželům Monice a Martinovi Novákovým narodila dcera Anna.


V měsíci září se manželům Zuzaně a Jiřímu Znamenáčkovým narodil syn Dominik.


Malé Sárince, Vendulce, Ellince, Aničce, Dominičkovi a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.SVATBA


V měsíci červenci uzavřeli sňatek Eva Cerhová

a Daniel Dytrych


Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.ÚMRTÍ


Dne 30.července se předčasně uzavřela nedopsaná kniha života teprve osmnáctiletého Marka Nagyho z Martinova. Tato smutná zpráva zasáhla nejen ty, kteří Marka znali. Nezapomeneme.

============================================================================

Zpravodaj vydává obec Záryby (zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063). Řídí redakční rada – vedoucí p. Jitka Marková.<< Zpět

Levé menu

Odkazy

Předchozí měsíc<< Březen 2021 Následující měsíc>>
-
Po Út St Čt So Ne
pondělí 1. března
Svátek má Bedřich - Bedřiška9. týden
1
úterý 2. března
Svátek má Anežka - Inéz9. týden
2
středa 3. března
Svátek má Kamil - Vladivoj9. týden
3
čtvrtek 4. března
Svátek má Stela - Jadranka9. týden
4
pátek 5. března
Svátek má Kazimír - Kazimíra9. týden
5
sobota 6. března
Svátek má Miroslav - Mirek9. týden
6
neděle 7. března
Svátek má Tomáš - Tom
Mezinárodní den žen
9. týden
7
pondělí 8. března
Svátek má Gabriela - Zoltán10. týden
8
Dnes je úterý 9. března
Svátek má Františka - Rebeka10. týden
9
středa 10. března
Svátek má Viktorie - Melita10. týden
10
čtvrtek 11. března
Svátek má Anděla - Angelika10. týden
11
pátek 12. března
Svátek má Řehoř - Křesomysl10. týden
12
sobota 13. března
Svátek má Růžena - Róza10. týden
13
neděle 14. března
Svátek má Rút - Matylda10. týden
14
pondělí 15. března
Svátek má Ida - Hilda11. týden
15
úterý 16. března
Svátek má Elena - Ella - Herbert11. týden
16
středa 17. března
Svátek má Vlastimil - Vlastimila11. týden
17
čtvrtek 18. března
Svátek má Eduard - Eduarda11. týden
18
pátek 19. března
Svátek má Josef - Josefa11. týden
19
sobota 20. března
Svátek má Světlana - Světla11. týden
20
neděle 21. března
Svátek má Radek - Radko11. týden
21
pondělí 22. března
Svátek má Leona - Lea12. týden
22
úterý 23. března
Svátek má Ivona - Alfons12. týden
23
středa 24. března
Svátek má Gabriel - Zbyslav12. týden
24
čtvrtek 25. března
Svátek má Marián - Mario12. týden
25
pátek 26. března
Svátek má Emanuel - Emanuela12. týden
26
sobota 27. března
Svátek má Dita - Malvína12. týden
27
neděle 28. března
Svátek má Soňa - Gedeon
Ve 2:00 začíná letní čas.
12. týden
28
pondělí 29. března
Svátek má Taťána - Slavomil13. týden
29
úterý 30. března
Svátek má Arnošt - Ernest13. týden
30
středa 31. března
Svátek má Kvido - Arpád13. týden
31
 Dnes je 9. 3. 2021 
 

Stránky

Počet návštěv: 493215

Administrace