<< Zpět
Následující text je strojově převeden z MS Word Dokumentu, omluvte případně chyby ve formátování.

Společenská kronikaZpravodaj obce Záryby

3 – 2009


Kanalizace a školka

Hezké léto


Vážení spoluobčané,

jak jste si jistě všimli, tak práce na budování kanalizačního systému v obci za finanční pomoci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Programu rozvoje venkova ČR se dostávají do závěrečné fáze a od měsíce července bude zahájen zkušební provoz a spoluobčané, kterých se to týká, se budou moci začít připojovat na tento kanalizační řad. Všichni budou písemně nebo telefonicky vyrozuměni o možnosti připojení své nemovitosti. Také jste si jistě všimli, že v Martinově máme nový asfaltový povrch na hlavní komunikaci, který byl v celé šíři nově položen za finančního přispění SÚS Mnichovo Hradiště, jejímž zřizovatelem je Středočeský kraj. Našli se už spoluobčané, kteří opravu kritizovali, ale v rámci dostupných finančních prostředků je to maximální oprava, kterou jsme si mohli dovolit a děkujeme za ni.

Také kolem nově zřizované Mateřské školy Záryby, příspěvková organizace bylo mnoho různých informací (drbů), ale bohužel všichni dotčení touto změnou v předškolním vzdělávání v naší obci to budeme muset nějak vydržet. Podstatnou informací je to, že celou tuto záležitost, která je velice papírově a pracovně náročná, musíme absolvovat, abychom mohli čerpat finanční prostředky (dotace) z evropských a národních zdrojů na výstavbu nové, důstojnější a hlavně kapacitně větší budovy pro naše děti, které si nové prostory rozhodně zaslouží. Současná budova sice splňuje hygienické předpisy, ale kapacitně nestačí a hlavně její životnost je za zenitem, takže jakékoliv investované prostředky do její rekonstrukce by byly vynaloženy neefektivně a nehospodárně. Věřím, že se nám dříve nebo později finanční prostředky podaří někde získat, a že začneme s výstavbou nové budovy. V současnosti pracujeme na projektové dokumentaci pro stavební povolení na první etapu výstavby. Předběžný rozpočet na první etapu je necelých 10 mil. Kč a celá stavba bude stát přibližně 25 – 30 mil. Kč. Takovéto finanční prostředky z vlastních zdrojů si není obec naší velikosti schopná vyčlenit ze svého rozpočtu, takže se musíme pokusit získat nějakou tu finanční veřejnou podporu, ať už od kraje, státu, nebo evropské unie.

Předběžnou informaci o zápisu do naší nově zřízené MŠ najdete uvnitř tohoto Zpravodaje.Petr Mašek starosta obce
Sportovní činnost SDH Záryby


V letošním roce nám soutěže v požárním sportu začaly 23.května okresním kolem v Konětopech. Družstvo mužů se zde umístilo na 7.místě. Družstvo žen opět nezklamalo a prvním místem se stejně jako vloni probojovalo do krajského kola. Třešničkou na dortu bylo pak l.místo Veroniky Jakubové a 2.místo Radky Blanárové v jednotlivcích na l00 m překážek. O umístění dívek na krajském kole budeme informovat.

Dne 6. června jsme pořádali soutěž na domácí půdě v Zárybech na místním hřišti. Šestý ročník o pohár obecního úřadu se nesl ve znamení oslav l20. výročí založení hasičů v Zárybech.

Počasí sice akci nepřálo, ale za to k nám přijel zatím rekordní počet soutěžních družstev, a to v počtu celkem 20 týmů, l3 mužských a 7 ženských. Naši muži zde skončili opět na 7. místě a doufáme, že toto číslo pro ně nebude letos zakleté.

Ženy tentokrát sestavily dvě družstva „A“ a „B“ a opět bodovaly. Družstvo „A“ se umístilo na 3. místě a družstvo „B“ na 2. místě. Proběhla také ukázka vyproštění osob z auta, kterou nám předvedla jednotka dobrovolných hasičů z obce Jirny.

Večer se uskutečnila taneční zábava. Myslím si, že kdo tam byl, vůbec nelitoval.

Tak to by bylo zatím vše, o dalším dění v SDH vás budeme informovat zase příště.


Za SDH Záryby

Radek Šrajer

velitel jednotky///////////////////////////////////////////////////////


Výsledky hlasování v naší obci pro volby do Evropského parlamentu,

které se konaly ve dnech 5. a 6.června 2009Počet osob zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem : 634

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky : 178

Počet odevzdaných úředních obálek : 178

Počet platných hlasů celkem : 176


Voleb se zúčastnilo 28,07 % voličů

Pořadí umístění


l. ) Občanská demokratická strana 68 hlasů

2.) Česká strana sociálně demokratická 33 hlasů

3.) Komunistická strana Čech a Moravy 28 hlasů

4.) Suverenita 12 hlasů

5.) Věci veřejné 9 hlasů

6.) Starostové a nezávislí – Vaše alternativa 7 hlasů

7.) Evropská demokratická strana 4 hlasy

obecní úřad 


Mateřská škola oznamuje


Mateřská škola Záryby, příspěvková organizace oznamuje rodičům, že zápis dětí bude vyhlášen hned první týden v srpnu. Informace ohledně zápisu budou řádně vyvěšeny na vývěskách a vyhlášeny místním rozhlasem. K zápisu se dostaví všichni zájemci tj. i ti, jejichž dítě navštěvovalo již v minulém školním roce zdejší soukromou mateřskou školu.Za MŠ Záryby

řed. Radka Blanárová


//////////////////////////////////////////

Rozloučili jsme se se školním rokem a tím i s pravidelným cvičením


Přestože počasí připomíná spíše aprílové dny, máme tu léto a na první letní den jsme naplánovali rozloučení s pravidelným cvičením. Jak jinak, než sportem. A tak se závodilo v běhu, ve skákání v pytlích, v jízdě na kole a v obratnosti. Přestávka byla vyplněna prohlídkou sanitky, modelářských výrobků a řešením labyrintů. Po přestávce děti plnily úkoly na jednotlivých stanovištích (celkem jich bylo 10). A největší úspěch měla u dětí pěna, kterou nám vytvořili na hřišti hasiči z Kostelce n.L. Nakonec si všichni opekli buřtíka a samozřejmě za svou snahu dostali ti nejlepší diplom a odměnu.

Přestože nás počasí trošičku vystrašilo a malinko jsme zmokli, nakonec jsme vše zvládli tak, jak jsme chtěli. Nezbývá než poděkovat všem, kteří pomáhají k uskutečnění této akce :

Na prvním místě všem členkám ASPV, místním hasičům, baráčníkům, panu Martínkovi za přípravu indiánského ohně, panu Nechodomovi za nápadité stanoviště, Záhorovým za vzduchovku (kterou nám půjčují), také modelářům ze Staré Boleslavi, hasičům z Kostelce n.L. a rozhodně nesmíme zapomenout na pí. Zlochovou, která opět zajistila ukázku sanitky a dopravní testy. Snad jsem na nikoho nezapomněla a pokud ano, tak i jemu patří dík.

Nakonec bychom chtěli všem popřát krásné slunečné prázdniny a budeme doufat, že se naše řady v sokolovně na podzim rozrostou.


S pozdravem sportu zdar

za ASPV Radka Blanárová


P.S. Kdyby se našel nový cvičitel či cvičitelka, budeme moc rádi!


//////////////////////////////////////////////


Staročeské máje po dvou letech


Přestože čas od konání Májí v naší obci dávno uběhl, vracíme se k nim těmito pár řádky. To, že v sobotu 16. května počasí po ránu nevypadalo slibně, víme všichni zúčastnění. K polednímu se to obrátilo k dobrému, a tak se krojované děti, omladina i dospělí sešli u sokolovny, aby se seřadili do slavnostního průvodu, který, jak už tradičně, obešel celou vesnici. Mládenci vyvedli svobodná děvčata z domu a hezky si s nimi v kolečku zatančili, někde valčík, jinde zase polku. U obou pomníků padlých z l. světové války se položily kytice. K tomu všemu, aby se zadařilo, předcházely přípravy, na kterých se podíleli naši spoluobčané, jak baráčníci, tak i ostatní. Chceme proto touto cestou poděkovat panu starostovi za zajištění májky, panu Václavu Krpejšovi za technickou pomoc při jejím postavení, panu Františku Štamfestovi za povoz pro kapelu, panu Václavu Horákovi za veselé písničky, paní Radce Blanárové za nácvik České besedy s mládeží a s dospělými, paní Heleně Laubrové, která se věnovala nácviku těch nejmenších, naší mládeži a všem ostatním nejmenovaným za jejich pomoc a podporu. Při tančení na návsi se bylo na co dívat. Devět našich kolon a dvě kolony ze Sluh zcela zaplnily prostor kolem lípy a jsme rádi, že naše mládež má tak hezký přístup k této tradici. Trochu nás jen zamrzelo, že do průvodu po obci se k nám přidalo dost málo místních občanů. Potěšilo nás nadšení všech zúčastněných a ještě jednou děkujeme všem a budeme se těšit na příště.

Konšelstvo
Konec fotbalové sezóny
Zárybská veřejnost sledovala celé jaro, jak dopadne záchranářská práce našeho „A“ mužstva v 1 B třídě. V tak vyrovnané skupině si kromě posledního Skalska a prvních Lužce a Rejšic nebyl ještě několik málo kol před koncem nikdo jistý, že nemůže sestoupit. Naši hráči tuto tajenku nakonec rozluštili v náš prospěch, a tak po skončení sezóny se můžeme těšit na 1 B třídu i příští rok. Mužstvo se opíralo o zkušené hráče (Mikšovského, Schütze, Brůžka), vhodně doplněné mládím (Dušičkou, Hallíkem, Záhorou, Valentinem F a V, Kvasničkou). Všichni tvořili dobrý kolektiv, a to jak na hřišti, tak i mimo něj. Střelecky se prosadil Dušička s 8 góly a Schütz s 6 góly. Celkově mužstvo skončilo na 11. místě s 33 body a splnilo svůj záměr zachovat soutěž i pro příští rok. Od mužstva bohužel odchází trenér Honza Hanuš, a tak v letní přestávce bude muset vedení oddílu kromě vhodného doplnění úzkého kádru, sehnat i nového trenéra. Panu Hanušovi děkujeme za jeho odvedenou práci a přejeme mu hodně úspěchů v novém působišti.

Naše „B“ mužstvo se ve III. třídě také zachránilo a to hlavně díky tomu, že oddíly, které po podzimu byly za námi, měly stejně nevyrovnané výkony jako náš tým. Bohužel se nedaří vhodně doplnit mužstvo mladšími hráči. Většina z nich více hovoří, jak to nejde, než aby dokázala na hřišti, že je tomu naopak. Mužstvo skončilo v součtu podzimu a jara nakonec na 11. místě se ziskem 24 bodů. Nejlepším střelcem se stal Krajíček s 11 góly a Sedláček a Valentin se 7 góly. I zde u mužstva končí trenér M. Blanár. Taktéž jemu děkujeme za obětavou práci pro zárybskou kopanou.

V žákovské kategorii se v okrese projevuje nedostatek malých kluků, a tak je v soutěži čím dál míň mužstev. Naši žáci skončili na pěkném 3. místě, když se střelecky nejvíce prosadili Schütz Jan a Školák Matěj. Bohužel základna se u žáků rok od roku menší. Aby tomu tak nebylo, snažíme se o podchycení malých chlapců v přípravce, která u nás působí už 2 roky. Pokud by někdo z rodičů chtěl přihlásit své dítě do přípravky (ročník 01, 02), může tak učinit u trenéra přípravky p. Reisingera.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo nezanevřeli a podpořili v letošním roce náš oddíl jak finančně, tak i materiálně. Chvála a poděkování patří právem i všem našim příznivcům, kteří nás chodí podporovat na jednotlivé zápasy, a to nejen na domácí hřiště, ale i na zápasy venku.


TJ Sokol Záryby oddíl kopané zve všechny příznivce na turnaj starých gard, který proběhne dne 25.7.2009 na místním hřišti a zároveň zve všechny na večerní anenskou zábavu, která se koná v sokolovně od 20.00 hodin.

Ing.Jiří Kutílek/////////////////////////////////////////////////

době, kdy si lidé neváží orné půdy a zeleně a dávají k dispozici kdejaký kousek země na stavbu čehokoli, je zalesnění téměř hektaru plochy v blízkosti domků v Martinově vzácným příkladem. Zásluhu na zlepšení ovzduší ve svém okolí má rodina Markových, která s přáteli před pěti roky vysázela asi 4 000 boroviček spolu s dalšími listnáči a keři. Letos, kdy je lesík už vidět od silnice, uspořádali 2. května hezké odpoledne a večer s vkusným programem pro malé i velké přátele lesoparku. Markovým patří dík za dobrý nápad a každému za nově zasazený stromek.

Dnes se o stromech mluví jako o nepřátelích, kteří přidělávají práci a způsobují nehody řidičům motorových vozidel. Jsou však chvíle, kdy zejména o dovolených vyhledáváme lesy, houbaření, parky, osázené cesty a chválíme ty, kteří se o krásu přírody zasloužili. Také u nás je co chválit.

Alena Štemberovásrdečně zvou ve dnech 14. – 16.8.2009 na
JEZDECKÉZÁVODYSPŘEŽENÍdo AREÁLU JK SELSKÁ JÍZDA ČAKOVIČKY


Program : sobota 15.8.2009 8.00 hod. – DREZURA 13.00 hod. – MARATON

neděle 16.8.2009 10.00 hod. – PARKUR – dekorování


Vstupné 50 Kč, děti zdarma Občerstvení zajištěno
////////////////////////////////////////////////////Dne 10.6.2009 se ztratila želva

 

Slyší na jméno Matylda (Matýsek)

Želva je výrazně hnědo-žlutě zbarvená,

s výrazným zakončením krunýře tzv. sukýnkou.

 

Jedná se o nejvýše chráněný druh rodu Testudo Marginata.

Chov těchto želv vyžaduje zázemí za několik desítek tisíc korun.

Je nutné přisvěcovat UVA, UVB i UVC světly. Je nutné přikrmovat vápnem.

Želvu nelze chovat jednoduchým domácím způsobem, neboť u ní dojde právě díky nedostatku UV záření a nedostatku vápníku k nevratným deformacím krunýře.

 

Pokud byste želvu nalezli, nebojte se jí. Má velkou sílu, ale při ohrožení se stáhne do krunýře.

Nekouše !!

Želva je cca 25 cm dlouhá od hlavy k ocásku. Poměrně robustního vzezření.

 

Pokud byste želvu nalezli, sdělte nám to prosím

na číslo 775 688 499

nebo na adresu Záryby 330

 

Děkujeme Nechodomovi

V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.


50 roků 11.8.Miloslava Květová


60 roků 31.7.Jiří Suchý


65 roků 12.7.Marie Šrajerová


70 roků 18.7. Eva Vacková


75 roků 4.6. Mojmír Kokora

6.7. Marie Šálková

8.7.Věra Hamplová


80 roků 7.8. Marie Průchová


84 roků 18.7.Vlasta Machotová


85 roků 4.8. Jaroslav Vojtěch


86 roků 12.8. Jaroslav Krejčík

31.8.Otto Novák


89 roků 23.7. Růžena Urbanová


95 roků 2.6. Josef Kolář
Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.


NAROZENÍ MIMINEK
V měsíci květnu se manželům Aleně a Romanovi Ročkovým narodil syn Matyáš.


V měsíci květnu se Janě Erbákové a Stefanu Dresselovi narodila dcera Jolana.


V měsíci květnu se manželům Ladislavě a Jiřímu Horáčkovým narodila dcera Adéla.

Malému Matyáškovi, Jolance, Adélce a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.

============================================================================

Zpravodaj vydává obec Záryby ( zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063). Řídí redakční rada – vedoucí p. Jitka Marková.

<< Zpět

Levé menu

Odkazy

Předchozí měsíc<< Březen 2021 Následující měsíc>>
-
Po Út St Čt So Ne
pondělí 1. března
Svátek má Bedřich - Bedřiška9. týden
1
úterý 2. března
Svátek má Anežka - Inéz9. týden
2
středa 3. března
Svátek má Kamil - Vladivoj9. týden
3
čtvrtek 4. března
Svátek má Stela - Jadranka9. týden
4
pátek 5. března
Svátek má Kazimír - Kazimíra9. týden
5
sobota 6. března
Svátek má Miroslav - Mirek9. týden
6
neděle 7. března
Svátek má Tomáš - Tom
Mezinárodní den žen
9. týden
7
pondělí 8. března
Svátek má Gabriela - Zoltán10. týden
8
Dnes je úterý 9. března
Svátek má Františka - Rebeka10. týden
9
středa 10. března
Svátek má Viktorie - Melita10. týden
10
čtvrtek 11. března
Svátek má Anděla - Angelika10. týden
11
pátek 12. března
Svátek má Řehoř - Křesomysl10. týden
12
sobota 13. března
Svátek má Růžena - Róza10. týden
13
neděle 14. března
Svátek má Rút - Matylda10. týden
14
pondělí 15. března
Svátek má Ida - Hilda11. týden
15
úterý 16. března
Svátek má Elena - Ella - Herbert11. týden
16
středa 17. března
Svátek má Vlastimil - Vlastimila11. týden
17
čtvrtek 18. března
Svátek má Eduard - Eduarda11. týden
18
pátek 19. března
Svátek má Josef - Josefa11. týden
19
sobota 20. března
Svátek má Světlana - Světla11. týden
20
neděle 21. března
Svátek má Radek - Radko11. týden
21
pondělí 22. března
Svátek má Leona - Lea12. týden
22
úterý 23. března
Svátek má Ivona - Alfons12. týden
23
středa 24. března
Svátek má Gabriel - Zbyslav12. týden
24
čtvrtek 25. března
Svátek má Marián - Mario12. týden
25
pátek 26. března
Svátek má Emanuel - Emanuela12. týden
26
sobota 27. března
Svátek má Dita - Malvína12. týden
27
neděle 28. března
Svátek má Soňa - Gedeon
Ve 2:00 začíná letní čas.
12. týden
28
pondělí 29. března
Svátek má Taťána - Slavomil13. týden
29
úterý 30. března
Svátek má Arnošt - Ernest13. týden
30
středa 31. března
Svátek má Kvido - Arpád13. týden
31
 Dnes je 9. 3. 2021 
 

Stránky

Počet návštěv: 493217

Administrace