<< Zpět
Následující text je strojově převeden z MS Word Dokumentu, omluvte případně chyby ve formátování.

Zpravodaj obce Záryby

3 – 2008Zeleň


Jistě jste si všimli, že kolem silnic máme bezmála dvoumetrovou trávu a kopřivy. Podle informací od správce komunikací se letos bude sekat na silnicích III. třídy pouze na jeden záběr drtiče a na silnicích II. třidy na dva záběry drtiče, protože na rozdíl od loňského roku mají takové instrukce od krajského úřadu. Loni jste si jistě všimli, že se sekaly téměř celé přilehlé plochy ke komunikacím! Naše příjezdová silnice od „Kostelandy“ a následně silnice na Brandýs nad Labem se v loňském roce dařila udržovat vysekaná pouze díky odpracování trestu odsouzeného spoluobčana k veřejně prospěšným pracem, takže to obecní pokladnu zatížilo pouze minimálně. Pokusím se za pomoci místních organizací tyto komunikace částečně upravit. Samozřejmě, že v našem blízkém okolí jsou i horší silnice, kde škarpy slouží i jako skládka pro různé odpady, ale ty si určitě jako měřítko pro naše okolí brát nechceme!!!

Neustálé problémy jsou s černými skládkami, kde bezohlední „podnikatelé“ mnohdy vyklopí celé auto nebezpečného odpadu. Za informaci o původci těchto odpadů bychom byli velice vděčni, protože případné odstranění těchto odpadů je a bude finančně náročné. Na druhou stranu máme v naší obci podnikatele, kteří mnohdy tyto černé skládky odstraňují na svoje náklady, takže touto cestou jim chci poděkovat!!!

Na našich „koupalištích“ u řeky Labe jsme umístili odpadkové koše a zvažuji instalaci několika laviček, ale trošičku mám obavy o jejich osud. Proto prosím všechny spoluobčany, kteří by viděli někoho likvidovat tento obecní majetek, aby neváhali tuto osobu označit, protože tento majetek je i z vašich peněz (daní). Samozřejmě chci také apelovat na ničení soukromého majetku, ke kterému zde v poslední době dochází. Velkým příkladem je totální demolice příslušenství na čerpačce zemědělského družstva u Labe a další škody, které provádějí naší nenechaví spoluobčané na květinových a jiných výzdobách našich domků. Případné „lumpíky“ nenahlásím na policii, či přestupkovou komisi, ale domluvím se s nimi na náhradě způsobené škody a uložení trestu veřejně prospěšných prací tak, aby viděli, že něco udělat krásným stojí celkem velké úsilí druhých!!!

Dobrou zprávou je, že jsme obdrželi od Středočeského kraje z Fondu životního prostředí dotaci ve výši 43 503 Kč na obnovu zámeckého parku – I. etapu. Pro občany, kteří ještě neviděli naši bývalou skvostnou stavbu, která bohužel byla v minulosti zbourána, přikládáme dobovou fotografii.


Petr Mašek

starosta obce

Ohlédnutí ASPV za jarními měsíci


V měsíci dubnu jsme se zúčastnili okresních gymnastických závodů v Neratovicích, kde si naše děti nepočínaly vůbec špatně. Měli jsme zastoupení v kategorii předškolních dětí, mladšího žactva a též jednu starší žákyni. Ta se umístila na hezkém druhém místě a byla to Kateřina Krejčová. V mladším žactvu se medailové umístění rozdělilo mezi naše závodníky, neboť z jiných oddílů zástupci nebyli. Ocenění si zaslouží i ti nejmenší, zvláště pak malá Pavlínka Kospachová, která neúnavně cvičila takřka tři hodiny. Tato akce byla pro děti zajímavá tím, že si měly možnost vyzkoušet nářadí, které u nás v současné době není jako : šplh na tyči, kruhy či skok do vysoké matrace – snad se postupem času povede sokolovnu dovybavit a budou mít děti větší možnosti sportovního vyžití i u nás.

S přicházejícím teplejším počasím se sportovní aktivity přesunuly ven. 12. května jsme byli hrát hru zvanou BRÄNBALL ve Veltrusích. Ač jsme více neuspěli a obě kola prohráli, přesto můžeme říct, že počasí nám přálo a byl to příjemný podvečer. Doufám, že naše družstvo staršího žactva nějaká prohra jen tak neodradí.

Nastal velice naplněný víkend 17. a 18. května. V sobotu se konalo okresní kolo v orient. běhu ve Veltrusích „Medvědí stezka“. Zde záleží na souhře startujících družstev. Měli jsme zastoupení v kategorii rodičů s dětmi, jednu dvojici děvčat a dvě dvojice chlapců jednu v mladších žácích a druhou ve starších. Z rodičů s dětmi se nejlépe umístili pan Kohout s Honzíkem, kteří byli z 25 na pěkném pátém místě. Také ostatní byli moc šikovní a my jim děkujeme za reprezentaci Záryb. Zvládl to celé také nejmladší náš závodník Páťa Roček se svou babičkou. Třetí místo Evičky Kospachové s Luckou (její kamarádkou), Mikiho Ofryma a Šimona Nagyho je též pěkné. A úplně nejlépe se umístili Lukáš Jakub a Jan Kunz, kteří byli druzí a to bylo postupové místo do krajských závodů. Těch se ale chlapci nemohli zúčastnit, neboť jeden z nich byl v té době na plánované dovolené. Všem závodníků tímto děkujeme a budem se těšit na příští rok.

Atletika nás letos zklamala, tedy spíše počasí. Protože v neděli pršelo jen se lilo, tím musely být okresní atletické závody zrušeny – no, co se dá dělat, tak snad za rok.

Další týden v sobotu tj. 24.května se konal již 2. ročník běhu zárybským Polabím. Byli jsme trošku zklamáni malou účastí v hlavním závodě, neboť letos běželo pouze 5 závodníků. Neustálé deště nám znepříjemnily původní trasu a tak byla narychlo vyměřena jiná, stejně však terén nebyl zrovna nejlepší. Prvenství obhájil znovu loňský vítěz, který k nám jezdí z Neratovic, pan Jaroslav Krůta. Radostnější byla hojná účast v kategorii dětí, které jsme podělili odměnami a medailemi, takže nakonec vše dobře dopadlo.

Další týden už jsme měli poslední květnový den, na který jsme naplánovali oslavu dětského dne. Počasí nám přálo – sluníčko připalovalo až dost. Pro děti byla připravena spousta soutěží, závodů a atrakcí – a touto cestou děkujeme všem, kteří se na tom podíleli – hasičům, baráčníkům – jejichž vuřty opět chutnaly výborně. Také modelářům, fotbalistům, paní Zlochové, která nám zajistila vojáky, dopravní hřiště a další techniku, též ukázku psovodů a v neposlední míře děkujeme hospodě na hřišti U Lišáka za zajištění dostatečného občerstvení na všech námi pořádaných akcích, a že jich letos nebylo zrovna málo!

Poslední akcí, která uzavřela nejen jarní sezónu, ale i celé cvičení v tomto školním roce, bylo rozloučení se cvičebním rokem, pořádané pro děti i dospělé v sobotu 21.6. na hřišti. Celou akci zajistila paní Markéta Zlochová a my jí za to moc děkujeme, protože to bylo velmi pěkné a zajímavé odpoledne. Děti měly možnost si prohlédnout a vyzkoušet spoustu věcí, které by jinak neviděly: střelku, daktyloskopii, oživování, dopravní hřiště, ukázku psovodů, ukázku zásahu při dopravní nehodě. Dále musíme poděkovat panu Václavu Krpejšovi, který nám umožnil prohlédnout si nový model kombajnu, což bylo také velice zajímavé a v neposlední míře i kosteleckým hasičům za ukázku zásahu při hašení hořícího auta. Celou akci uzavřeli psovodi výcvikem bojových psů.

Na závěr bych ještě chtěla poděkovat všem, kteří nám v průběhu tohoto školního roku jakkoli pomáhali a zvláště pak všem členkám ASPV, bez nichž by se žádná z akcí nemohla uskutečnit. Děkuji vám za spolupráci a za to, že vám záleží na tom, aby to v naší obci žilo a aby se místní spoluobčané scházeli a navzájem lépe poznávali. A proto přejeme všem krásné prožití léta, klidnou a příjemnou dovolenou, dětem pěkné prázdninové zážitky a na podzim se budeme těšit v sokolovně zase nashledanou.


Za ASPV Záryby Radka Blanárová


=======================================


MLK přeje dětem hezké prázdniny a vyhlašuje pro ně soutěž. Napište alespoň pět řádků o svém zážitku z prázdnin, který by zajímal i čtenáře Zpravodaje. Příspěvky odevzdejte do l5.9. do MLK nebo na obecní úřad. Schovat si deníček z prázdnin může být zajímavé i po letech, dokonce může být i součástí historie, jako zápis v notýsku desetiletého zárybského kluka „21.8.1968: Máma nás vzbudila, že máme vstávat, je prý válka. Napadly nás ruské a jiné tanky. Budeme se asi stěhovat do sklepa.“

Hezčí zážitky vám přeje Alena ŠtemberováODDÍL KOPANÉ


Fotbalové jaro skončilo a s ním i ročník 2007-08. Naše celky uspěly v jarních odvetách s rozdílnými výsledky. Hráči „A mužstva“ si vedli dobře a až do posledních kol bojovali o vítězství v okresním přeboru. To se jim nakonec nepodařilo, hlavně z důvodu zranění několika opor a mnohdy i špatných výkonů rozhodčích. Konečné druhé místo je ale i tak velmi výborné umístění zvláště, když ještě žije naděje na postup z druhého místa (Kaučuk Kralupy pravděpodobně nepřihlásí I. B třídu).

Kádr „B mužstva“ se v jarních odvetách neustále měnil a to se nakonec podepsalo na horších výsledcích našeho celku. Na jaře jsme uhráli pouze 8 bodů za dvě vítězství a dvě remízy, ale bodový náskok z podzimu stačil na pěkné konečné 6. místo ve III. třídě.

Žáci skončili také na 6. místě, když pátá příčka jim unikla až v posledním utkání, které doma prohráli s Tišicemi. Kádr žáků dozná na příští sezónu velkých změn a tak navázat na dobré umístění bude velice těžké.

Již druhým rokem hrají naši nejmenší ve starší přípravce. V okresní soutěži skončili na 11. místě z 15 oddílů. Velká snaha a chuť do hry ovšem naráží na malý výběr dětí v této věkové kategorii, čímž samozřejmě nemůžeme konkurovat větším obcím a městům.

Oddíl čeká nyní letní přestávka, ale již koncem července se hráči sejdou k přípravě na nový ročník. Tak jako každý rok proběhne u příležitosti anenské pouti 26. července fotbalový turnaj starých gard. Večer si budou moci občané zatancovat na zábavě, kterou rovněž pořádá náš oddíl.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří podpořili ať už finančně nebo materiálně chod našeho oddílu. Nezaměnitelnou a současně tou nejlepší podporou zůstávají naši diváci, kteří ve velkém počtu chodí povzbuzovat naše borce a za to jim patří náš velký dík.

 

Ing. Jiří Kutílek

TJ Sokol oddíl kopané

==============================================================================Foto soutěžDěkujeme všem, co se do této chvíle zúčastnili naší foto soutěže. Archivních snímků požehnaně přibývá. Soutěž stále pokračuje a tak máte stále všichni šanci na výhru (fotoaparát Canon), který obdrží majitel historicky nejzajímavější fotografie.

Pozor !!! Mnohdy i stará nezajímavá fotografie může skrývat zajímavý historický detail, který nejenže není zanesen v obecní kronice, ale který může být právě tím prvkem, který vynese Vaši fotografii na první místo.

Zkuste popřemýšlet, zda ve Vašem fotoarchivu nemáte starou fotku: spodní hospody, hřiště, Donu, třešňovky, školy, školky, JZD, sokolovny, přívozního domku, kapličky, hasičské zbrojnice, Vaše starého domku či stodoly, nebo jenom záběru na Labe nebo do polí, tam všude se může skrývat výherní fotografie.

Zejména vyzýváme všechny spolky jejichž kořeny spadají hluboko do historie: baráčníky, hasiče, myslivce, sokoly, rybáře, fotbalisty. Zalovte v archivech svých spolků a zapůjčete fotografie pro dobrou věc. Vybrání fotografie do kalendáře se tak stane jistě i prestižní záležitostí a lépe najít fotografii teď, když je o ni zájem a kdy má šanci vyhrát, než ji najít až po skončení soutěže, po vydání kalendáře a pak litovat, že fotografie není mezi otištěnými.


Ze všech zaslaných fotografií bude vybráno třináct nejlepších do obecního kalendáře. Fotografie předané do soutěže budou bez zbytečných průtahů vráceny v neporušeném stavu zpět svým majitelům a pro potřeby kalendáře a místní kroniky budou digitalizovány. Pokud to stáří fotografií umožní, napište na rubovou stranu fotografie obyčejnou tužkou své jméno a číslo popisné. Pokud navíc víte, ze kterého roku fotografie pochází, a které místo a osoby jsou na ní zachyceny, pak prosím dopište i tento údaj. Kalendář bude samozřejmě po sesazení a nutných korekturách k dispozici všem občanům. Uvažujeme i o jeho elektronické verzi na CD. Fotografie prosím předávejte v úředních hodinách na obecní úřad nebo dejte tamtéž zprávu a fotografie si vyzvedneme a bez odkladu vrátíme.


Jiří Nechodom

Rozhovor s …

Liborem Capalinim


Blíží se olympiáda v Pekingu a i proto jsme dnes vybrali rozhovor s úspěšným olympionikem. Dnes nám svůj rozhovor poskytl LIBOR CAPALINI, olympijský medailista z Atén, mistr Evropy, armádní mistr světa a nositel řady dalších velice úspěšných sportovních ocenění. Třeba naleznete v rozhovoru návod, kam směřovat zájem Vašich dětí.

  1. Ahoj Libore. Jsem rád, že jsi přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Spousta lidí Tě od olympiády v Aténách zná jako TVÁŘ moderního pětiboje, jehož propagaci se aktivně věnuješ. Můžeš i mým sousedům osvětlit, v čem spočívá podstata moderního pětiboje a ze kterých disciplín se skládá?


Disciplíny moderního pětiboje jsou: střelba ze vzduchové pistole, šerm kordem, plavání na 200m volným způsobem, jízda na koni - parkurové skákání, běh na 3km. Podstata tohoto sportovního odvětví spočívá ve snaze nalézt nejvšestrannějšího sportovce. Blíže bych to osvětil na krátkém pohledu do historie. "Nejdokonalejšími sportovci mezi všemi jsou pětibojaři, protože v jejich těle se snoubí síla a rychlost v krásné harmonii". Toliko Aristoteles na adresu antických pětibojařů. Myšlenka univerzální sportovní disciplíny, která by kladla vysoké nároky na všestrannost sportovců, pochází z antiky. Antický pětiboj byl poprvé zařazen do programu her 18. olympiády v roce 708 př. n. l. a od té doby byl až do jejich zániku považován za vrchol olympijských her. Skládal se sice z odlišných disciplín, ale základní myšlenka soutěžení ve sportovním odvětví, jež by spojovalo naprosto rozdílné sportovní disciplíny a které by bylo zároveň zkouškou nejen fyzických schopností, ale také psychických kvalit závodníků, je s dnešním moderním pětibojem zcela shodná. O obnovení antické myšlenky a současnou podobu moderního pětiboje se nejvíce zasloužil zakladatel novodobých olympijských her baron Pierre de Coubertain. "Jsem šťasten, že moji kolegové byli dnes osvíceni ryzím sportovním duchem a přijali sportovní odvětví, kterému přikládám velký význam." Řekl Pierre de Coubertain na zasedání MOV v roce 1911 v reakci na přijetí jeho návrhu zařadit moderní pětiboj do programu OH. Svou olympijskou premiéru si moderní pětiboj odbyl na OH ve Stockholmu v roce 1912.


2. Po Tvém vysvětlení mě napadá, že Záryby jsou přímo předurčeny k pořádání závodů moderního pětiboje. Samozřejmě nemyslím nějakou vrcholovou úroveň, ale například v žácích by se zcela regulérní závod uspořádat určitě dal. Střelbu vzduchovou pistolí bychom nahradili střelbou ze vzduchovky, šerm by byl asi největší oříšek, ale buď by se uspořádal v naší sokolovně na zapůjčeném profi nářadí nebo by se místo něj pozvala skupina historického šermu. Plavání bychom dali napříč Labem ze Záryb do Křenku a zpět. Koně jsou u nás v pohodě. Záryby mají dokonce dva jezdecké oddíly, pro něž by bylo pořádání závodů jistě prestižní a nakonec běh, ten by se dal uspořádat v hezkém prostředí našeho lesa. Co si o tom myslíš ?


Při dobré vůli jde všechno..... Co se týče mládeže resp. zmiňovaných žáků není pořádání soutěží (a to ani dle regulí ČSMP) tak náročné. Je to hlavně z důvodu, že soutěže v kompletním moderním pětiboji jsou vypisovány až od kategorie juniorů (19-21 let). Světová federace moderního pětiboje UIPM má u mládeže stanovené věkové kategorie a disciplíny, ve který soutěží. Kategorie "E" do 10 let a kategorie "D" 11-12 let soutěží v dvojboji: 50m plavání a 1km běh. Kategorie "C" 13-14 let soutěží v trojboji: střelba, plavání 100m a běh 1km. Kategorie "B" 15-16 let také v trojboji, ale plave 200m a běží 2km. Kategorie "A" 17-18 let závodí ve čtyřboji: střelba, šerm, plavání 200m a běh 3km.

Kromě toho možná někdo ze Zárybských ví, že sportovní areál Houška v nedalekém Brandýse nad Labem byl původně projektován také jako centrum moderního pětiboje. Tuším, že je tam dodnes fungující šermířský klub, bazén a střelnice.


3. Propagace takového sportu jako je moderní pětiboj musí stát asi velké úsilí, že ? Jak se Vám shání sponzoři? Jaké podmínky sponzorům nabízíte? Kam všude může moderní pětibojař umístit reklamu sponzora?


Nejlepší propagací jsou dobré výsledky na největších sportovních akcích typu OH, MS a ME. Když se daří na sportovní úrovni, mají snazší práci i manažeři. Pak už samozřejmě záleží na profesních schopnostech manažerů sportovní výsledky potencionálním sponzorům prodat. Hodně důležité jsou v této oblasti osobní kontakty. Možnosti umístění reklamy v MP

jsou podobné jako v jiných sportech. Jde zejména o sportovní vybavení, reklamní panely při oficiálních akcích (soutěže, tiskové konference, vyhlašování atd.), či jejich dlouhodobé umístění v tréninkových prostorách, na oficiálních vozech MP a na webových stránkách klubů a ČSMP.


4. Největší propagaci modernímu pětiboji si bezesporu udělal ty svým bronzovým umístěním na olympiádě v Aténách. Cítíš to jako vrchol své kariéry?


Beru to jako jeden z vrcholů.


pokračování na další straně


pokračování z předchozí strany


5. Co bys doporučil našim mladým sousedům, aby dosáhli stejného vrcholu jako Ty ? V kolika letech začít ? Jak aktivně se věnovat tréninkům ? Děláte nějaké nábory nováčků? Od kolika let věku ?


Ve světě i u nás fungují dva hlavní modely výchovy a výběru mládeže pro moderní pětiboj. Jednak je to nábor a práce s nejmenšími (cca od 8 let) přímo v pětibojařských klubech. Druhým modelem je příchod mládežníků ve vyšším věku, kteří již prošli sportovní přípravou v jiném sportovním odvětví, jde zejména o plavce. Já začínal s plaváním v 7 letech a pětibojem jsem přišel v 17 letech, což nebylo pozdě, ale optimální věk k přechodu z plavání k MP je 13-15 let.


6. Spousta lidí si myslí, že moderní pětiboj je atletická disciplína. Vysvětli zásadní rozdíly mezi moderním pětibojem a jinými víceboji.


Záleží na úhlu pohledu. Není chyba užívat slovo atlet jako synonymum slova sportovec, ale rozumím, že máš na mysli atletické disciplíny , které zastřešuje světová atletická federace IAAF. Víceboje této federace se skládají výlučně z disciplín tohoto sportovního odvětví. Tj. disciplín odehrávajících se na atletickém stadionu a vybraných tak, aby postihly co největší všestrannost v rámci svého sportovního odvětví. To samé platí např. o gymnastických vícebojích. Dalším rozšířeným vícebojem, který je však již sestaven z disciplín více sportovních odvětví, je triatlon. Jeho všechny tři disciplíny jsou cyklického zaměření, čímž vymezuje oblast schopností, kterou triatlon prověřuje, tj. zejména schopnosti vytrvalostní. Disciplíny moderního pětiboje, jak už bylo zmíněno v první otázce, jsou vybrány z pěti různých sportovních odvětví se zaměřením na různé schopnosti a dovednosti. Plavání a běh jsou disciplíny cyklické, střelba je technickou disciplínou, šerm patří mezi úpoly a jízda na koni je spojena se schopnostmi ovládat živé zvíře.


7. Ty sám bydlíš na malé vesnici a bez problému se Ti tam daří trénovat. Tréninkové dávky si určuješ sám nebo toto konzultuješ se svými trenéry?


Mám hlavního trenéra, s kterým sestavuji a koordinuji MP jako celek a zároveň s ním spolupracuji na podobě konkrétního programu pro disciplíny střelbu, šerm a běh. Dále spolupracuji s jezdeckým specialistou a k dispozici máme i další specialisty a externisty v jednotlivých disciplínách a souběžných oborech viz. biochemie, výživa.


8. Sousedy by určitě zajímalo, jak velký je vůbec olympijský tým moderních pětibojařů. Kolik Vás je včetně všech masérů, terapeutů, doktorů a manažerů a kolik vůbec jede na olympiádu moderních pětibojařů?


Rozdíl je v tom, kolik lidí se na přípravě (na sportovních i těch nesportovních částech) podílí a kolik jich skutečně může odjet do samotného dějiště OH jako součást čs. olympijského týmu a ještě míň je těch, kteří tvoří finální tým MP. V Aténách to bylo pět lidí, tři závodníci 2 muži a 1 žena, hlavní trenér, jezdecký trenér a fyzioterapeut, který byl v dalších dnech k dispozici ostatním sportovcům v rámci českého olympijského týmu.


Za rozhovor děkujeme a přejeme více takových vrcholů kariéry jako byla olympijská medaile v Aténách . Kdoví, třeba nám v Zárybech vyroste taky olympijský medajlista v moderním pětiboji a ukáže světu, že i v malé vísce v Polabí se umí vyhrávat.


rozhovor připravil Jiří Nechodom

Splašený kůň


Jeden jarní den jsem zažil zajímavý hezky lidský příběh. Ráno při mojí cestě na autobus se zničehožnic kolem mě prohnal osedlaný jezdecký kůň bez jezdce. Nemám s koňmi žádnou zkušenost a zkrotit splašeného koně je pro mne skutečně představa více něž utopistická. Naštěstí se během chvilky objevil dobrodinec, který koně nejenže namístě zkrotil, zklidnil, ale i ho odvedl k mírně potlučené jezdkyni, která se po chvíli objevila na návsi. Nechci tady zmíněného dobrodince jmenovat, neboť dobrý skutek jistě nekonal pro svoji popularitu, a ani netuším, zda by si uvedení svého jména ve Zpravodaji přál. Jedno však vím naprosto jistě. Konat dobro je vždy lepší než konat zlo a vyvolávat sváry. Sousedů, kteří umějí pomoci si nesmírně vážím. Pro nás pro všechny by měli být příkladem. Poohlédněte se kolem sebe a zkuste chytit svého "splašeného koně".


Jiří Nechodom


Vzpomínka na dětský den


Všem, kteří se zúčastnili pořádání dětského dne, bych chtěl touto cestou poděkovat za věnování soukromého volného času a především za rozdávání dětské radosti. Počasí vyšlo nádherně a dětská radost čišela ze všech stran. Pro příští rok se dobrovolně hlásím k některé z atrakcí. Rovněž rád pomohu s propagací (letáčky, plakáty, diplomy) a s organizací (sčítání, vyplňování diplomů apod.). Všichni víme, kdo za pořádáním obdobných akcí stojí a moc a moc za všechny akce děkujeme.


Jiří NechodomGratulace hasičům


Chtěl bych se připojit ke gratulaci hasičům. Parádní druhé místo v domácím Poháru starosty obce v kategorii mužů a vynikající první místo v ženách jsou tou nejlepší vizitkou našich hasičů. Ženám rovněž gratuluji k postupu na krajské závody.


Jiří Nechodom


Pro chvíle oddechu

Zárybské SUDOKU

Jak řešit sudoku? Účelem je vyplnit číselnou mřížku tak, aby v každém řádku a zároveň v každém sloupci a zároveň v každém menším čtverci 3x3 pole byly zastoupeny všechny číslice od 1 do 9. Někdy je velice snadné zjistit, které číslo kde chybí, mnohdy je však potřeba posupovat logicky a sudoku tak může zabrat velice mnoho času. Pro jednoho vylosovaného správného luštitele, který doručí správné řešení obou SUDOKU na Obecní úřad do 9.července 2008 máme připraven film na DVD.5637
6
6

8


4

1


7

3


9

5
4
3
2

4


8

6


9

7


6

3
1
4739


4

6

7

8

3


1


9
8
4
9

3

4


1

7

5


1
8


4

7

8


9

3

9
3
8
8


4


8

9

2

5

7Najdi pět rozdílů

Na obrázcích s tématikou Záryb najděte pět zásadních rozdílů. Řešení naleznete jinde v tomto čísle.


==============================================================================

Inzerce


Máte talentované dítě? Učitel hry na kytaru vyučuje u Vás doma pod Vaším případným dohledem.

Kontakt SMS: 722564609

Úžasné bylinky pro zdraví na základě čínské receptury. Účinky zaručené beze změny životního stylu. Podrobné informace xZdenekC@seznam.cz

Kontakt SMS: 731543079

722551036

----------------------------------------------------------------------------------------------

Prodám stavební parcely 1103 m2 a 1190 m2 u lesa v k.ú. obce Záryby. Cena za m2 1600,- Kč. Informace na telefonu č. 602 239 697.
V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.


50 roků 20.6.Jindra Nováková

25.6.Pavla Červeňáková


60 roků 19.7.Libuše Rychnovská

30.7.Bohumil Machota

7.8.Karel Vokál

15.8.Miloslav Mňuk

17.8.Václava Štemberová


65 roků 10.6. Antonín Carmine

10.8. Jaroslav Skořepa

70 roků 4.6.Jaroslav Černý


83 roků 18.7.Vlasta Machotová

84 roků 4.8.Jaroslav Vojtěch


85 roků 12.8. Jaroslav Krejčík

31.8. Otto Novák


88 roků 23.7.Růžena Urbanová

8.8.Vlasta Ziková

94 roků 2.6.Josef Kolář


Všem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.V měsíci březnu se manželům Markétě a Štefanovi Nagyovým narodila dcera Charlotta.

V měsíci květnu se manželům Gabriele a Jaroslavovi Schützovým narodila dcera Sára.

Malé Charlottce, Sárince a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.
Léta práce a starostí o početnou rodinu vystřídalo klidné stáří s nemocemi. Takový byl v kostce život paní Anny Čunátové, která zemřela 4.června jako 83 letá. Čest její památce! ============================================================================

své rodné obci Záryby, zastoupené paní Radkou Blanárovou, která mi přinesla přání a dárek k mým 84. narozeninám do Staré Boleslavi

děkuje Míla Zuckersteinová

============================================================================

Zpravodaj vydává obec Záryby (zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063) Řídí redakční rada – vedoucí p. Jitka Marková.

=============================================================================

Řešení "Najdi pět rozdílů": 1) kabel el. vedení, 2) dutá věž zvoničky, 3) druhé dveře do zvoničky, 4) větve stromu, 5) druhá zvonička v pozadí.

<< Zpět

Levé menu

Odkazy

Předchozí měsíc<< Březen 2021 Následující měsíc>>
-
Po Út St Čt So Ne
pondělí 1. března
Svátek má Bedřich - Bedřiška9. týden
1
úterý 2. března
Svátek má Anežka - Inéz9. týden
2
středa 3. března
Svátek má Kamil - Vladivoj9. týden
3
čtvrtek 4. března
Svátek má Stela - Jadranka9. týden
4
pátek 5. března
Svátek má Kazimír - Kazimíra9. týden
5
sobota 6. března
Svátek má Miroslav - Mirek9. týden
6
neděle 7. března
Svátek má Tomáš - Tom
Mezinárodní den žen
9. týden
7
pondělí 8. března
Svátek má Gabriela - Zoltán10. týden
8
Dnes je úterý 9. března
Svátek má Františka - Rebeka10. týden
9
středa 10. března
Svátek má Viktorie - Melita10. týden
10
čtvrtek 11. března
Svátek má Anděla - Angelika10. týden
11
pátek 12. března
Svátek má Řehoř - Křesomysl10. týden
12
sobota 13. března
Svátek má Růžena - Róza10. týden
13
neděle 14. března
Svátek má Rút - Matylda10. týden
14
pondělí 15. března
Svátek má Ida - Hilda11. týden
15
úterý 16. března
Svátek má Elena - Ella - Herbert11. týden
16
středa 17. března
Svátek má Vlastimil - Vlastimila11. týden
17
čtvrtek 18. března
Svátek má Eduard - Eduarda11. týden
18
pátek 19. března
Svátek má Josef - Josefa11. týden
19
sobota 20. března
Svátek má Světlana - Světla11. týden
20
neděle 21. března
Svátek má Radek - Radko11. týden
21
pondělí 22. března
Svátek má Leona - Lea12. týden
22
úterý 23. března
Svátek má Ivona - Alfons12. týden
23
středa 24. března
Svátek má Gabriel - Zbyslav12. týden
24
čtvrtek 25. března
Svátek má Marián - Mario12. týden
25
pátek 26. března
Svátek má Emanuel - Emanuela12. týden
26
sobota 27. března
Svátek má Dita - Malvína12. týden
27
neděle 28. března
Svátek má Soňa - Gedeon
Ve 2:00 začíná letní čas.
12. týden
28
pondělí 29. března
Svátek má Taťána - Slavomil13. týden
29
úterý 30. března
Svátek má Arnošt - Ernest13. týden
30
středa 31. března
Svátek má Kvido - Arpád13. týden
31
 Dnes je 9. 3. 2021 
 

Stránky

Počet návštěv: 493192

Administrace