<< Zpět
Následující text je strojově převeden z MS Word Dokumentu, omluvte případně chyby ve formátování.

Společenská kronikaZpravodaj obce Záryby

2 – 2009
VelikonoceVelikonoční svátky nás v tomto roce přivítaly krásným a netradičně teplým počasím, které jsme si všichni pěkně užili. Bohužel, pro nás na obecním úřadě byly letošní svátky doprovázeny nepříjemnými událostmi. Na Velký pátek jsem ráno v 6.30 přišel do práce a nestačil jsem se divit, když mne přivítala voda vytékající z pod dveří úřadu. Ihned jsem uzavřel nový hlavní přívod vody v domnění, že nám někde povolily nové rozvody. K mému velkému překvapení voda stříkala ze zdí dál a začínalo mi docházet, že něco není v pořádku. Bohužel nám „neznámý“ pachatel otevřel starý hlavní přívod vody z vedlejšího objektu, takže nám stříkala voda z uřezaných starých rozvodů ve zdech na několika místech najednou! Vodu z úřadu jsme částečně odčerpali plovoucím čerpadlem a zbytek vybrali lopatou a vytřeli. Ještě teď větráme a vysoušíme mokré zdivo. Naštěstí vzhledem k probíhající rekonstrukci úřadu nebude snad škoda až tak vysoká.

Bohužel, to se nedá říci o další události, která pokazila konec velikonočního pondělí asi 40 dobrovolným a profesionálním hasičům, kteří od časných podvečerních hodin zasahovali u hořícího stohu slámy (2 500 velkých balíků) za areálem našeho zemědělského družstva v blízkosti budovy seníku. Chci tímto poděkovat všem hasičům, kteří obětovali zbytek zaslouženého volna a ihned se dostavili k hašení požáru. Ještě v tento okamžik, když píšu článek, tak naše jednotka dobrovolných hasičů dohlíží na hořící stoh a čeká je celodenní dřina při dohašování, protože celý nemalý zbytek stohu se musí rozvozit nakladačem a téměř do- slova každé stébélko pokropit vodou! Pachatele údajně kriminální policie chvilku po činu odhalila, takže škoda bude uhrazena a určitě to bude velice nepříjemný příklad pro rodiče ostatních ratolestí, protože vzniklá škoda se bude pohyboval ve statisících!!!Petr Mašek

starosta obce
OZNÁMENÍ MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav


Oznamujeme všem občanům, že v důsledku přechodu informačních systémů na centrální systém ve dnech 1.5. – 10.5.2009, resp. bude se jednat o pracovní dny 4.5. – 7.5.2009 nebude možné :

  • podávat žádosti o vydání e-pasu (cestovní pas s nosičem dat s biometrickými údaji),

  • provádět kontroly e-pasu

  • předávat vyhotovené e-pasy

  • vyhotovit cestovní pasy bez strojově čitelných údajů v kratší lhůtě s dobou platnosti

  • l/2 roku, tzv. BLESK

  • vyhotovit občanský průkaz bez strojově čitelných údajů v kratší lhůtě s dobou platnosti 1 měsíc po nahlášené ztrátě, odcizení

  • pracoviště evidence obyvatel bude uzavřeno celé

Provoz všech informačních systémů bude obnoven v pondělí 11.5.2009.


Petra Zbudilová

Vedoucí odboru vnitřní správy
MěÚ Brandýs n.L. – St. Boleslav


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


Kluci, tak příště!Velikonoce s takovým malým počtem řehtáčů v Zárybech (v Martinově zaslouží pochvalu) nepamatuje ani nejstarší občanka obce. Kluci chodili i v době, která nepřála církevním svátkům. Za totality neměli velikonoční prázdniny a přesto hnali rovnou z odpoledního vyučování ke křížku, aby ve tři vyrazili. Opravdu až v patnáct hodin, církevní výklad totiž mluví o tom, že v poledne utekly zvony do Říma a řehtání je mělo nahradit. Páni si předem oběhli všechny kamarády, aby nezapomněli přijít. Řehtání patří ke zvykům, které mají zajišťovat děti. Dospělí také dodržují Velikonoce, Vánoce (alespoň typickým jídlem), spolky v obci dodržují dobu karnevalů, máje, anenskou pouť, martinské posvícení, mikulášskou besídku, ani nemrknete a všechno tu spolehlivě bývá. A ty Velikonoce si, kluci, nenechte příště ujít. Zůstanou vám vzpomínky na legrace, které si společně užijete a pocit, že pokračujete v tradici tatínků a dědečků.

(Pozn. Vím o pánovi, který rád zhotoví nedostatkové velikonoční trakaře. )

Alena Štemberová


///////////////////////////////////////////


Pozvánka


Zárybští baráčníci vás zvou na Staročeské máje, které se budou konat 16.května. Průvod obcí vyjde ve 13.00 hodin od sokolovny, končit bude Českou besedou. Máje budou pokračovat večer ve 20.00 hodin v sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát skupina Regent.


Srdečně zve konšelstvo

Roky končící devítkou jsou významné pro zárybské hasiče. R. 1889, tedy před 120ti roky založil rolník z č. 18 a tehdejší starosta, pan Fr. Brázda, Sbor dobrovolných hasičů v Zárybech. Stal se jejich prvním velitelem. Při svém založení měl spolek 13 členů.

Od té doby, došlo několikrát ke generační výměně členstva. V současné době je velitelem pan Radek Šrajer a spolek má cca 60 členů.

Jsme rádi, že opečovávají hasičárnu, leští hasicí vůz a v soutěžích si ověřují svou připravenost. Na akce pořádané hasiči si mnohý rád zaplatí vstupenku, neboť tuší, že je někdy může potřebovat. Čert totiž nikdy nespí.

V posledních padesáti letech zasahovali, když hořel „prasečák“ u rybníka, pomáhali při hoření Klapkovy stodoly, chlívku u Krtků, zdolávali požár lesa po nebezpečné dětské hře, hasili hospodu. Všichni si pamatujeme na pomoc hasičů při poslední povodni, když drželi službu u potůčku za sokolovnou, kde voda ohrožovala rodinný domek. Vídáme je i při sokolských akcích, kde zpestřují dětem program zajímavými soutěžemi.

Rádi čteme o úspěších našeho hasičského družstva v protipožárních soutěžích a budeme rádi, když jich bude více než skutečných zásahů.

Tento Zpravodaj doslova vznikl ve vůni připálené slámy. Spálený stoh totiž uzavřel řadu krásných velikonočních dní v naší obci. Znovu nám připomněl, že oheň je sice náš přítel a pomocník, ale dokáže i uškodit, když s ním neopatrně zacházíme. Věnujme také větší pozornost dětem, které ještě k této vyzkoušené pravdě nedozrály. Tyto řádky byly věnovány jubilujícím hasičům, i za ten poslední božíhodový zásah díky!


Alena Štemberová


oooooooooooooooooooooooooooooooooMateřské centrum Zárybníček, o.s.
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem lidem, kteří jakkoli přispěli do našeho centra. Velice si toho vážíme a ještě jednou obrovské díky.


V nejbližší době pro vás chystáme:


Kurz Masáže dětí a kojenců (Pavla Vernerová, fyzioterapeut, lektor dětských masáží)

Děti či kojenci takto masírované jsou obratnější, jelikož se rychleji rozvíjí svalová činnost, ohebnost i pohyblivost. Děti se učí relaxovat, soustředit, lépe spolupracují a usínají. Jsou odolnější vůči nemocem i škodlivým vlivům okolního prostředí.


Seminář Zdravá výživa pro děti (Centrum péče o člověka Mělník)

Rodiče se dozví mnoho informací o dětské výživě, co s dětským organismem dělá nesprávná strava atd.


Změna provozní doby:

Květen – Srpen Středa od 14 do 18 hodin


Těšíme se na všechny rodiče, kteří se budou aktivně podílet na provozu MC nebo se jen přijdou podívat a budou se pravidelně vracet do kroužků, posedět si a pohrát si s dětmi.

Petra Mašková

předseda rady sdružení
Jarní akce tělovýchovy aneb TJ Sokol informuje


První jarní sportovní akcí byla účast naší mládeže na okresním kole v gymnastice, které se konalo v Libiši. Zúčastnilo se ho 9 závodníků z naší organizace a většina, tj. 7 dětí, úspěšně obsadila přední místa a přivezla si domů diplomy – snaha závodníků byla odměněna návštěvou cukrárny při zpáteční cestě, jak již bývá dobrým zvykem po takové akci.

V dohledné době nás čeká uskutečnění valné volební schůze, na kterou budou osobně pozváni všichni současní členové TJ. Její hlavní náplní bude volba představenstva TJ Sokol Záryby; nové stanovy organizace a případné další návrhy k činnosti. Této valné hromady se mohou zúčastnit i ostatní spoluobčané, avšak bez možnosti zapojit se do volebního hlasování. Akce se bude konat 24.dubna 2009 od 19.00 hod. v místní sokolovně.

Ve spolupráci s obcí baráčníků chceme pomoci při organizaci letošních Staročeských májů, které by měly být o to slavnostnější, že jsou i součástí oslav založení místního baráčnictva před 80ti lety. Proto využíváme této možnosti ke svolání informativní schůzky o nácviku České besedy. Zájemci o nacvičování Besedy nechť se dostaví v pátek l7. dubna v 19.00 hod. do místní sokolovny. Týká se to dospělých a mládeže = dorostu. Děti již nacvičují delší dobu.

Další poměrně oblíbenou akcí organizovanou naší ASPV se stala akce pálení čarodějnice. V letošním roce se nám podařilo zajistit k této příležitosti i hudbu. A proto již dnes srdečně zveme malé i velké čarodějky, divé ženy, ježibaby a ostatní „krásně“ přistrojené a svými originálními doplňky vybavené bytosti – aby obohatily náš lampionový průvod a zpestřily ho svou přítomností ve čtvrtek 30. dubna 2009. Sraz bude ještě upřesněn. Pravděpodobně u sokolovny mezi 19.30 – 20.00 hod. Na vaši účast se budeme těšit jako každý rok (letos si nezapomeňte vzít dobré topánky, tanec jest dovolen). Občerstvení je domluveno s hostinským „Lišákem“ – vuřty je možno si opéci své. Dobrou náladu si též nezapomeňte doma. LETU ZDAR!

Květen by měl být ve znamení sportovních aktivit, ale vzhledem ke špatně naplánovaným termínům (medvědí stezka 16.5. a atletika 17.5. ráno), nebudeme moci asi účast v letošním roce zajistit – jedná se totiž o víkend, kdy jsou u nás Staročeské máje. To ale nevadí, nezoufejte – určitě vás překvapíme náhradní akcí konanou přímo u nás. O té však až příště, stejně tak jako o Dětském dni.

S pozdravem jarnímu sluníčku nazdar se s vámi loučí za TJ Sokol

tajemník Radka Blanárová


///////////////////////////////////////////////////////////////////////


Baráčníci pořádají ve středu 20. května 2009 od 15.00 – 18.00 hod. v místní


sokolovně humanitární sbírku pro diakonii Broumov.

Veškeré dámské, pánské dětské oblečení z bavlněného materiálu – i poškozené (trička, košile, mikiny, tepláky a teplákové soupravy, halenky, kalhoty, kimona).

Lůžkoviny, ručníky, utěrky, látky – nejméně lm2 i poškozené!

Zimní oblečení – jen nepoškozené – bez skvrn, děr, molů a rozbitých zipů (sportovní bundy, kabáty).

Kožené věci, nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky.

Plyšové hračky, spací pytle, knihy – nepoškozené.

Boty (pouze nové), přikrývky pouze péřové.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů, aby se nepoškodily transportem.


Mária Ročková

rychtářka

V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.


60 roků 5.5. Jana Machotová


70 roků 9.5. Květa Horáková


80 roků 1.5. Jindřich Zloch


81 roků 28.3. Božena Krahulcová

17.1. Miroslava Holbová


84 roků 29.4. Jaroslava Šindelářová

4.1. Hana Suldovská


86 roků 30.3.Karla Nováková


97 roků 16.1. Marie RychnovskáVšem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

Vzpomínka


28.2.1915 se v rodině železničáře Schöpse v  Neratovicích narodil syn Vilém. Vyrůstal s třemi sourozenci v době, kdy Neratovice vypadaly jako větší vesnice. Ve svém životě zažil mnohé dějinné mezníky. Např. se zúčastnil pohřbu Jana Opletala v Praze (den se slavil jako Den studentstva a byl jedním z odrazových můstků pro události r. 1989).

2. světovou válku prožil jako učitel v Sojovicích. Vzpomínal nejen na milé jednání řídícího učitele Ležáka, ale i na sousedy, kteří ochotně darovali své zemědělské přebytky učiteli se dvěma dětmi. Oplácel jim přivřenýma očima nad přestupky sedláků při zabíjačkách, jejichž kontrolou byl pověřen.

R. l947 získal místo řídícího učitele v Zárybech. K této funkci patříval ve vesnických školách byt a u nás to byla část za spojovacími dveřmi v přízemí : dva pokoje, kuchyň, WC a komora. Na dvorku odděleném plotem od zahrady choval drůbež, psa, pečoval o ovocné stromy. Rozuměl zahrádkaření, staral se o včeličky.

Ve škole učíval pro své zkušenosti většinou prvňáčky a k tomu jeden z ročníků, který při dělení na dvě třídy více vyhovoval počtem žáků. U dětí vzbuzoval respekt nejen svou postavou, ale i vystupováním.

Zapojil se mezi zahrádkáře a včelaře v Brandýse, půjčoval knihy, byl ve výboru Sokola, psal obecní kroniku, vedl kampeličku a pomáhal při kulturních akcích.

Do důchodu odešel v r. 1975 a ještě pak učil ve školách býv. mělnického okresu.

S manželkou Marií, dlouholetou ředitelkou mateřské školy, vychovali Marii a Vilíka a těšili se z vnoučat. „Paní řídící“ by bylo letos 95 let, narodila se 1.5.1914.

Pan „řídící“ přežil svou ženu o necelé dva roky, zemřel 6. prosince 1996.

Jistě je v obci ještě hodně lidí, kteří si rádi vzpomenou na svého prvního učitele u příležitosti jeho nedožitých 94. narozenin.


Alena Štemberová

============================================================================

Zpravodaj vydává obec Záryby ( zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063). Řídí redakční rada – vedoucí p. Jitka Marková.

<< Zpět

Levé menu

Odkazy

Předchozí měsíc<< Březen 2021 Následující měsíc>>
-
Po Út St Čt So Ne
pondělí 1. března
Svátek má Bedřich - Bedřiška9. týden
1
úterý 2. března
Svátek má Anežka - Inéz9. týden
2
středa 3. března
Svátek má Kamil - Vladivoj9. týden
3
čtvrtek 4. března
Svátek má Stela - Jadranka9. týden
4
pátek 5. března
Svátek má Kazimír - Kazimíra9. týden
5
sobota 6. března
Svátek má Miroslav - Mirek9. týden
6
neděle 7. března
Svátek má Tomáš - Tom
Mezinárodní den žen
9. týden
7
pondělí 8. března
Svátek má Gabriela - Zoltán10. týden
8
Dnes je úterý 9. března
Svátek má Františka - Rebeka10. týden
9
středa 10. března
Svátek má Viktorie - Melita10. týden
10
čtvrtek 11. března
Svátek má Anděla - Angelika10. týden
11
pátek 12. března
Svátek má Řehoř - Křesomysl10. týden
12
sobota 13. března
Svátek má Růžena - Róza10. týden
13
neděle 14. března
Svátek má Rút - Matylda10. týden
14
pondělí 15. března
Svátek má Ida - Hilda11. týden
15
úterý 16. března
Svátek má Elena - Ella - Herbert11. týden
16
středa 17. března
Svátek má Vlastimil - Vlastimila11. týden
17
čtvrtek 18. března
Svátek má Eduard - Eduarda11. týden
18
pátek 19. března
Svátek má Josef - Josefa11. týden
19
sobota 20. března
Svátek má Světlana - Světla11. týden
20
neděle 21. března
Svátek má Radek - Radko11. týden
21
pondělí 22. března
Svátek má Leona - Lea12. týden
22
úterý 23. března
Svátek má Ivona - Alfons12. týden
23
středa 24. března
Svátek má Gabriel - Zbyslav12. týden
24
čtvrtek 25. března
Svátek má Marián - Mario12. týden
25
pátek 26. března
Svátek má Emanuel - Emanuela12. týden
26
sobota 27. března
Svátek má Dita - Malvína12. týden
27
neděle 28. března
Svátek má Soňa - Gedeon
Ve 2:00 začíná letní čas.
12. týden
28
pondělí 29. března
Svátek má Taťána - Slavomil13. týden
29
úterý 30. března
Svátek má Arnošt - Ernest13. týden
30
středa 31. března
Svátek má Kvido - Arpád13. týden
31
 Dnes je 9. 3. 2021 
 

Stránky

Počet návštěv: 493202

Administrace