<< Zpět
Následující text je strojově převeden z MS Word Dokumentu, omluvte případně chyby ve formátování.

Společenská kronika


Zpravodaj obce Záryby

2 – 2008

Naše jarní okolí

Tak tu máme opět JARO a příroda se chystá na své každoroční bujné probuzení. Všechno začne rašit, kvést a zvířátka se začnou starat o svá mláďata. Tímto chci poprosit všechny „pejskaře“, aby při pouštění psů z vodítek byli velice obezřetní, protože mladý koloušek, či zajíček by určitě byli snadnou kořistí jejich miláčků!!! Opět nám začne růst tráva, takže je nejvyšší čas vytáhnout naše benzínové a elektrické sekačky a připravit je na sezonu.

Obec začne opět provádět drobné opravy místních komunikací a připravovat se na projekty, které by měly zlepšit vzhled naší obce a životního prostředí. Budeme u kraje žádat o finanční prostředky na obnovu „Zámeckého parku“ a na projektovou dokumentaci, která bude řešit odstranění černé skládky v „Martinovské“ skále, jelikož laboratorní rozbory potvrdily moje obavy, že se z této skládky uvolňují těžké kovy a ostatní životnímu prostředí nebezpečné látky do půdy a spodních vod. Takže si myslím, že můžeme pěkně všichni poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří sem místo normálního komunálního odpadu vyhodili staré autobaterie, barvy a jiné jedovaté látky poškozující životní prostředí, protože náklady na odstranění se budou pohybovat řádově ve statisících!!! Také jsme započali přípravné práce na vyčištění a rekonstrukci rybníka v Zárybech, kde jsme provedli geometrické zaměření rybníka a okolí. Dále necháme vypracovat projekt se žádostí o finanční prostředky z EU a o tyto prostředky ještě v tomto roce požádáme.

V dubnu opět začneme budovat kanalizační řad v obci, takže v tomto měsíci budou osloveni vlastníci nemovitostí, kde byl vybudován hlavní kanalizační řad a začneme s montáží domovních čerpacích stanic. Třikrát HURÁ, HURÁ, HURÁ, protože se nám podařilo získat přes SZIF dotaci 16 mil. Kč z evropských peněz na dobudování celého kanalizačního řadu v obci, takže ještě v tomto roce se začne s jeho dostavbou a ukončení prací bude koncem roku 2009!!! Jedinou negativní věcí bude, že v obci Martinov dojde k úplné uzavírce silniční dopravy včetně autobusů. Samozřejmě o této skutečnosti včas naše spoluobčany budeme informovat a tuto uzavírku se pokusíme udělat na co nejkratší dobu. Petr Mašek

starosta obce


Obecní úřad Záryby hledá pracovníka na údržbu veřejné zeleně, úklid veřejných prostorů a běžné opravy a údržbu obecního majetku. Nabízíme 75 Kč/hod. a volnou pracovní dobu v základním rozsahu 5 hodin denně. Prosíme případné zájemce, aby se přihlásili v úředních hodinách na obecním úřadě.
Důležitá telefonní čísla


MÚ Kostelec n.L. odbor výstavby tel.: 326 700 650

MÚ Brandýs n.L. Tel.: ústředna 326 909 111 - PRACOVIŠTĚ STARÁ BOLESLAV:

Odbor obecní živnostenský úřad

pondělí, středa 7:30 - 17:00, polední přestávka 12:00 - 12:30 tel.: 326 909 341 - 4

Odbor dopravy - oddělení dopravně správních agend

pondělí, středa 8:00 - 17:00, polední přestávka 12:00 - 12:30

úterý, čtvrtek 8:00 - 15:00, polední přestávka 12:00 - 12:30

evidence vozidel tel.: 326 909 307 – 10 evidence řidičů tel.: 326 909 317 - 8

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

úterý 8.00-13.00 - oddělení sociální pomoci a zdravotnictví

čtvrtek 8.00-13.00-odd. sociál. právní ochrany dětí a rodiny

Odbor vnitřní správy

pondělí, středa 8:00 - 17:00, polední přestávka 12:00 - 12:30

úterý, čtvrtek 8:00 - 15:30, polední přestávka 12:00 - 12:30

občanské průkazy tel.: 326 909 357 cestovní doklady tel.: 326 909 355

Miluše Syrováobecní úřad


Foto soutěž


Přestože všechna blízká kulatá výročí obce jsme již vyčerpali, vznikl zajímavý nápad vytvořit k nejbližší oslavě obce kalendář s místními fotografiemi, a to vždy pro každý měsíc fotografii historickou v porovnání se současným záběrem. Pro kalendář tak hledáme třináct historických černobílých fotografií, které se budou lišit nejen datem, ale i tématicky. Dvanáct vybraných fotografií bude umístěno k jednotlivým měsícům a budou doplněny o současný záběr z identického místa. Třináctá fotografie (fotografie vítězná) pak bude umístěna na titulní stranu kalendáře. Vítězná fotografie bude po zásluze odměněna značkovým fotoaparátem Canon se zoomem. Fotografie předané do soutěže budou bez zbytečných průtahů vráceny v neporušeném stavu zpět svým majitelům a pro potřeby kalendáře a místní kroniky budou digitalizovány. Pokud to stáří fotografií umožní, napište na rubovou stranu fotografie obyčejnou tužkou vaše jméno a číslo popisné. Pokud navíc víte, ze kterého roku fotografie pochází, a které místo a osoby jsou na ní zachyceny, pak prosím dopište i tento údaj. Zárybští, ukažte svého soutěživého ducha a zahlťte nás fotografiemi. Fotografie, které nebudou vybrány, budou archivovány pro místní kroniku. Kalendář bude samozřejmě po sesazení a nutných korekturách k dispozici všem občanům. Uvažujeme i o jeho elektronické verzi na CD, případně ke stažení z oficiálních stránek obce. Fotografie prosím předávejte v úředních hodinách na obecní úřad.


Jiří Nechodom


MUDr. Hana Andrea Tomíčková

Ordinace praktického lékaře pro dospělé


Kostelec nad Labem, Neratovická 237

telefon, fax: 326 982 270

e-mail: tomickova@mail.cz

ICQ: 402-996-729

www.mojelekarka.cz


Záryby 30

telefon: 604 270 572


Ordinační hodiny

dopoledne

odpoledne

Pondělí

8:00

12:00

Kostelec/Lab.

14:00

16:00

Záryby


Úterý

8:00

11:00

Kostelec/Lab.

11:00

13:00

Kostelec/Lab.

pro objednané

Středa

8:00

11:00

Kostelec/Lab.

11:00

13:00

Kostelec/Lab.

pro objednané

Čtvrtek

8:00

12:00

Záryby

14:00

16:00

Kostelec/Lab.


Pátek

8:00

11:00

Kostelec/Lab.

Jak s odpady v naší obci


V měsíci únoru přibyl v naší obci vedle hasičské garáže kontejner na nápojové kartony. V případě časté naplněnosti tohoto kontejneru bude další umístěn v  Martinově. U kontejnerů na papír byla zvýšena četnost svozu. Nově přibude při čtvrtletních svozech, které jsou na znečištěné plasty a nebezpečný odpad, mobilní kontejner na použitá elektrozařízení. Mezi použitá elektrozařízení patří především: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, videa, počítače, mikrovlnné trouby, apod.


Ve třídění odpadů v roce 2007 jsme se ve Středočeském kraji v kategorii obcí od 500 do 2 000 obyvatel ze 352 obcí umístili až na 336. místě !!! Jak jistě víte, občané za tříděný odpad nic neplatí. Platí za komunální odpad z popelnic. V případě, že budeme třídit odpad, ušetříme především svoje peníze.Takže: TŘIĎME ODPADY.

Dotazy zde

Miluše Syrová

obecní úřad

35 let Zpravodaje v Zárybech


Dobová zpráva z kroniky:


"12.3.1973 vydala rada MNV v Zárybech poprvé Zpravodaj č. 1 s krátkými informacemi pro všechny občany."


A jelikož Zpravodaj slaví toto malé kulaté jubileum, připravili jsme pro vás jeho obléknutí do nového hávu. S novým designem Zpravodaje se budete setkávat pravidelně. Navíc vás mimo klasické rubriky, které již ve Zpravodaji zdomácněly, čekají zcela nové věci: pravidelný rozhovor se známou nebo úspěšnou osobností, soutěže o ceny a stránka věnovaná chvilkám odpočinku. Svým dílem můžete pomoci i vy. Pokud máte námět, nebo pokud si sami troufáte sepsat článek do Zpravodaje, kontaktujte obecní úřad. Velice rádi váš článek otiskneme.

Jiří Nechodom


Poděkování


Přistěhovali jsme se do Záryb teprve nedávno (rok 2007 pozn. redakce), ale i za tak krátkou dobu jsme se setkali s neuvěřitelnou dobrotou zárybských občanů. Rozhodně bychom ještě dnes nebydleli nebýt sousedů Schützových, sousedů Přibylových, starostů Včely a Maška, nebýt pana Vojtěcha, který mne po kolaudaci osobně přivítal slovy: "Tak Tě tady vítám !", nebýt všech hospodských štamgastů, kteří mi vždy přispěli dobrou radou, nebýt Slováka Pišty, který jako bratr ve zbrani házel stejně jako já lopatou o pět metrů vedle mě u Schützových. Nebydleli bychom ani nebýt pana Řezáče a paní Holé, kteří v Zárybech vlastnili pozemky, z nichž jeden je právě ten náš. Všem těmto a mnoha dalším náleží náš dík. Doufám, že taková atmosféra vydrží Zárybům i do budoucna a že nás mezi sebe přijmete jako svoje vlastní. Jakkoliv to budeme moci obci vrátit - vrátíme to. S poděkováním rodina Nechodomova.Zárybské SUDOKU

Jak řešit sudoku? Účelem je vyplnit číselnou mřížku tak, aby v každém řádku a zároveň v každém sloupci a zároveň v každém menším čtverci 3x3 pole byly zastoupeny všechny číslice od 1 do 9. Někdy je velice snadné zjistit, které číslo kde chybí, mnohdy je však potřeba posupovat logicky a sudoku tak může zabrat velice mnoho času. Pro prvního správného luštitele, který doručí správné řešení na obecní úřad, máme připraven film na DVD.2

4
6


4


7
1
3


2


6


9


7

83
58

9


7


1


3


5
2
8


4


2
7

1

stránku připravil Jiří NechodomJarní aktivity TJ Sokol a oddílu ASPV

Ačkoli se počasí brání – máme tu jaro a s ním spoustu akcí. První z nich je účast dětí na okresním kole v gymnastice v Libiši 5.dubna. Pak nás čeká účast na orientačním běhu ve Veltrusech a na okresním kole v atletice v Neratovicích.

Nesmíme zapomenout ani na další akce. Předposlední týden v květnu tj. 24.5. bude již třetí ročník běhu zárybským Polabím, kde mohou své síly změřit běžci na 10 km. Další týden 31.5. budeme pořádat Dětský den ve spolupráci s hasiči, modeláři, vojáky, policií a psovody. Vzhledem k bohaté náplni Dětského dne v loňském roce jsme se rozhodli o její rozdělení, a tak letos bude zkušebně pokračovat ještě 21.6. Den záchranného integrovaného systému neboli rozloučení se školním rokem.

A nyní konkrétněji k akcím pro děti. 31. května nás čekají již tradiční závody v běhu, skoku v pytlích, jízdě na kole či tříkolce. Dále bude připraveno plnění úkolů na jednotlivých stanovištích. Bude možno prohlédnout si modely letadel a podívat se na ukázku letu. Opět nás navštíví zástupce středočeského automotoklubu s dopravním hřištěm (jízda zručnosti a zajímavé odměny).

Neméně zajímavá bude určitě ukázka různých zbraní. Kromě odměn při závodech a soutěžích opět děti dostanou k opečení vuřty s chlebem a hořčicí.

Se školním rokem se rozloučíme 21.6. – program tohoto dne bude ještě upřesněn, ale alespoň přibližně co mohou děti očekávat :

 • prohlídku sanitky

 • svezení na hasičské plošině (vyhlídka z výšky 27 m)

 • obrněný transportér

 • služební psy

 • policejní vůz a vůz městské policie

 • vůz kriminalistického technika – děti si odnesou svůj otisk prstu či ruky

 • výstroj a výzbroj policie ČR

 • velké dopravní hřiště pro děti od 4 let

 • dopravní testy pro všechny věkové kategorie (od nejmenších až po 100 a více let)

 • jízdu zručnosti

 • děti od l2 let a dospělí vyšší než 150 cm BUMBAC – trenažér nárazu vozidla.


Jak sami vidíte, náplň obou akcí je velmi bohatá, na jejím zajištění se velice podílí paní Zlochová, které tímto moc děkujeme. Bude i organizačně náročné akci zajistit. Proto se obracíme na všechny rodiče a vyzýváme je, aby letos na své děti dávali velký pozor, abychom předešli nepříjemnostem – zodpovědnost za své děti mají pouze rodiče! Zároveň oznamujeme, že na spodním hřišti v těchto dnech nebude možno parkovat autem, neboť bude plocha využita k aktivitám pro děti. Plocha hřiště bude označena – zejména v červnu – připravte na to své děti, aby se nebály. A velmi důležitá výzva! Neboť na obou akcích budou přítomni služební psi ŽÁDÁME VŠECHNY, ABY SVÉ PEJSKY NECHALI V BEZPEČÍ DOMOVA A NEVODILI JE NA HŘIŠTĚ – je to i v zájmu bezpečnosti vašich dětí!

Nezapomeňte prosím vybavit na kole své děti HELMOU – bez ní totiž na dopravní hřiště nemohou!

A ještě pokud by nám přálo počasí a bylo teplo, vezměte dětem plavky nebo náhradní oblečení, bude jim umožněno sprchování.

Doufáme, že jste si naší zprávu pročetli pečlivě, že se plánované akce úspěšně zdaří ke spokojenosti jak dětí tak i dospělých. To je vše k jarním akcím a těšíme se na osobní setkání s vámi.


Za ASPV a TJ Sokol Záryby

tajemnice spolku Blanárová Radka


NEPŘEHLÉDNĚTE


Mé drahé, škaredé a rozcuchané dámy, čarodějky, kouzelnice, ježibaby apod.

Náš VELKÝ DEN se blíží! Oprašte prosím své dopravní prostředky, najděte svou úlisnou havěť, vytáhněte z truhly sváteční šat a přidejte se k našemu čarodějnému reji 30. dubna. Jako každoročně v lampiónovém průvodu doprovodíme naši vyvolenou na místní hranici. Nezapomeňte na povinné vybavení, dobrou náladu a čarodějný vzhled. Na setkání pod starodávnou lípou u sokolovny se těší

P.S. Bližší informace budou upřesněny na plakátech a pozvánkách. Bludimíra Koktavá

oganizační mluvčí
ROZPIS ZÁPASŮ - ŽÁCI JARO 2008


12. kolo Sokol Záryby vs FK Vysoká NE 13.4.2008 11.00 hod.


13. kolo Slavia Velký Borek B vs Sokol Záryby NE 20.4.2008 15.00 hod.


14. kolo Sokol Záryby vs Sokol Ovčáry NE 27.4.2008 11.00 hod.


15. kolo volno


16. kolo Sokol Záryby vs FC Merkuria Lobkovice NE 11.5.2008 11.00 hod.


17. kolo TJ Řepín vs Sokol Záryby NE 18.5.2008 11.00 hod.


18. kolo Sokol Záryby vs Sokol Všetaty NE 25.5.2008 11.00 hod.


19. kolo SK Labský Kostelec vs Sokol Záryby SO 31.5.2008 15.00 hod.


20. kolo Sokol Záryby vs Sokol Střezivojovice NE 8.6.2008 11.00 hod.


21. kolo FK Nebužely vs Sokol Záryby SO 14.6.2008 11.00 hod.


22. kolo Sokol Záryby vs Sokol Tišice NE 22.6.2008 11.00 hod.

ROZPIS ZÁPASŮ Záryby ,,B“ OP - JARO 2008
12. kolo Sokol Záryby ,,B“ vs SK Liběchov NE 13.4.2008 16.30 hod.


13. kolo Sokol H. Počáply vs Sokol Záryby ,,B“ SO 19.4.2008 17.00 hod.


14. kolo Sokol Záryby ,,B“ vs FK Vysoká ,,B“ NE 27.4.2008 17.00 hod.


15. kolo LIAZ Vehlovice vs Sokol Záryby ,,B“ SO 3.5.2008 17.00 hod.


16. kolo Sokol Záryby ,,B“ vs FC Merkuria Lobkovice ,,A“ NE 11.5.2008 17.00 hod.


17. kolo Start Mlékojedy vs Sokol Záryby ,,B“ NE 18.5.2008 10.10 hod.


18. kolo Sokol Záryby ,,B“ vs Sokol Všetaty ,,A“ NE 25.5.2008 17.00 hod.


19. kolo SK Labský Kostelec vs Sokol Záryby ,,B“ SO 31.5.2008 17.00 hod.


20. kolo Sokol Záryby ,,B“ vs Sokol Tišice ,,B“ NE 8.6.2008 17.00 hod.


21. kolo Lotos Neratovice vs Sokol Záryby ,,B“ NE 15.6.2008 17.00 hod. hřiště Chlumín


22. kolo Sokol Záryby ,,B“ vs Botafogo Mělník NE 22.6.2008 17.00 hod.ing. Jiří Kutílek

TJ Sokol oddíl kopané


 

Tel:    326 982 270

Fax:   326 982 270

ICQ:   402 996 729

Email: tomickova@email.cz

 

 

 

 

 

 


S laskavým svolením televizní rosničky paní Aleny Zárybnické vám přinášíme sice krátký, ale velice lidsky milý rozhovor. Rozhovory s celebritami bychom vám rádi přinášeli pravidelně, avšak paní Zárybnická si díky svému příjmení, které zní Zárybským tak nějak domácky, zaslouží bezesporu být tou první celebritou, která na naše otázky odpoví.


1) Víte, kde leží obec Záryby? Slyšela jste o ní někdy?

Ne, neslyšela… Je mi líto, ale hned hledám v mapách. Aha, Polabí, tak tenhle kout mi zůstal utajen… A takhle blízko vody – to jste asi měli velké starosti při povodních…

2) Nepochází někdo z Vašich předků ze Záryb?

Nemyslím si, ale nikdy jsem se pořádně historií manželova rodu nezabývala.

3) Nemohla byste Zárybům zařídit "tam nahoře" lepší počasí?

Myslíte jako protekci u sv. Petra? Ráda bych, ale on je to chlapík poctivý a neúplatný navzdory tomu, jak vysoko na společenském žebříčku si stojí – škoda, že to takhle nefunguje i mezi našimi vysoce postavenými…

4) Jaký máte vztah k Polabí obecně?

Střední tok Labe znám ve srovnání s ostatními místy u nás asi méně. Asi proto, že jsem tudy nikdy moc nelétala a pak taky proto, že mám ráda spíš kopce než roviny…. Ale jeho horní tok – to je skvost, od pramene minimálně až po Jaroměř…

5) Záryby mají dokonce dva jezdecké oddíly. Jezdíte na koni? Nebo se koní spíše bojíte?

Ne, nejezdím, tvrdím, že nejkrásnější pohled na svět není z koňského hřbetu, ale z kabiny větroně a nebo z nějakého pěkně vysokého kopce. Můj dědeček ale koně choval… Zatím se geny nijak neprojevily.

6) Část Labe v Zárybech je využívána rekreačními "námořníky" k plavbě lodí. Jak jste na tom s vodáckými sporty a rybařením Vy?

Na vodu jezdím spíš výjimečně – to když mne vyhecuje můj syn. A příští rok to prý nebude jen kánoe na Vltavě, ale raft ve Slovinsku… Ryby prý jsou tam stejně dobré jako v Třeboni, tak se nechám překvapit, když někdo uloví, ráda budu grilovat.

7) Tipnete si, co mají Záryby ve znaku?

Nevím… Je to ryba?

8) Záryby jsou známé svými fotbalovými mužstvy ve všech možných třídách. Komu fandíte ve fotbale?

SK Kladno – musím! Ne, že bych byla fotbalový fanoušek, jsem naopak vždycky hodně vzteklá, když vidím, co se na hřištích děje… A pořád nevím, proč bychom měli ze svých daní platit to, že policie hlídá znepřátelené skupiny fanoušků. Děje se tohle ještě v nějakém jiném sportu???? Můj syn kope za SK Kladno jako mladší žák, takže cestováním po stadionech, na tréninky apod. trávím relativně hodně času. A byla bych špatná matka, kdybych nefandila domácím jak v dospělácké, tak v žákovské kategorii.

9) Záryby mají neexistující most. Je to taková naše tajuplná komnata. Něco jako lochnesska nebo yetti. Prozradíte našim zárybským spoluobčanům nějaké Vaše tajemství nebo nějakou tajuplnou věc, se kterou jste se ve svém životě setkala? 

Myslím, že nic v životě není náhoda, situace, které prožíváme a které nám připadají tajemné, ve skutečnosti jen nechápeme, nerozumíme jim, proto nám připadají záhadné. Sama se s takovými okamžiky potkávám na každém kroku, ale jsou to věci natolik osobní a niterní, že se o nich vlastně ani nedá mluvit nahlas. A to není vyjádření neúcty ke čtenářům, ale vyjádřením pokory před životními osudy…


Za rozhovor moc a moc děkujeme, jistě všechny Zárybské potěší. Odměnou za něj budiž pozvání na všechny obecní akce: staročeské máje, posvícení, dětský den, pálení čarodějnic, rybářské nebo jezdecké závody aj.. Bůh ví, zda se třeba nedočkáte jako první celebrita ve Zpravodaji čestného občanství v obci ; A abych nezapomněl až poletíte někdy nad Zárybami, zamávejte, určitě Vám někdo ze zdola taky zamává na šťastný let.

rozhovor připravil Jiří Nechodom
V současných dnech oslavili a oslaví své významné životní jubileum.


50 roků 5.4.Helena Laubrová

11.5. Ivana Cincibusová

16.5. Jiří Kutílek


70 roků 21.5.Václav Vacek

75 roků 30.4.Marie Zlochová


83 roků 29.4.Jaroslava Šindelářová


94 roků 15.5. Jan JursíkVšem oslavencům přejeme hodně zdraví a mnoho osobní pohody.

V měsíci únoru uzavřeli sňatek Ladislava Chábková

a Jiří HoráčekV měsíci březnu uzavřeli sňatek Monika Lédlová

a Martin Novák


Novomanželům přejeme hodně štěstí v životě.

V měsíci lednu se manželům Martině a Jaroslavovi Řezáčovým narodila dcera Veronika.


V měsíci únoru se Michaele Květové a Antonínovi Koderovi narodila dcera Nikola.

Malé Verunce, Nikolce a jejich rodičům přejeme hodně radosti a lásky.


Jara se nedočkala naše rodačka paní Julie Kolářová. Zemřela 11.března po 84 letech života.

Až pokvetou na zárybských zahrádkách mečíky, vzpomeneme si na ni znovu. Mnohé jejich cibulky byly sousedským dárkem této mimořádně pracovité ženy. Takovou si jí budou pamatovat i její blízcí.

Čest její památce!


Zpravodaj vydává obec Záryby (zapsán do evidence periodického tisku MK ČR E 10063) Řídí redakční rada – vedoucí p. Jitka Marková.

<< Zpět

Levé menu

Odkazy

Předchozí měsíc<< Březen 2021 Následující měsíc>>
-
Po Út St Čt So Ne
pondělí 1. března
Svátek má Bedřich - Bedřiška9. týden
1
úterý 2. března
Svátek má Anežka - Inéz9. týden
2
středa 3. března
Svátek má Kamil - Vladivoj9. týden
3
čtvrtek 4. března
Svátek má Stela - Jadranka9. týden
4
pátek 5. března
Svátek má Kazimír - Kazimíra9. týden
5
sobota 6. března
Svátek má Miroslav - Mirek9. týden
6
neděle 7. března
Svátek má Tomáš - Tom
Mezinárodní den žen
9. týden
7
pondělí 8. března
Svátek má Gabriela - Zoltán10. týden
8
Dnes je úterý 9. března
Svátek má Františka - Rebeka10. týden
9
středa 10. března
Svátek má Viktorie - Melita10. týden
10
čtvrtek 11. března
Svátek má Anděla - Angelika10. týden
11
pátek 12. března
Svátek má Řehoř - Křesomysl10. týden
12
sobota 13. března
Svátek má Růžena - Róza10. týden
13
neděle 14. března
Svátek má Rút - Matylda10. týden
14
pondělí 15. března
Svátek má Ida - Hilda11. týden
15
úterý 16. března
Svátek má Elena - Ella - Herbert11. týden
16
středa 17. března
Svátek má Vlastimil - Vlastimila11. týden
17
čtvrtek 18. března
Svátek má Eduard - Eduarda11. týden
18
pátek 19. března
Svátek má Josef - Josefa11. týden
19
sobota 20. března
Svátek má Světlana - Světla11. týden
20
neděle 21. března
Svátek má Radek - Radko11. týden
21
pondělí 22. března
Svátek má Leona - Lea12. týden
22
úterý 23. března
Svátek má Ivona - Alfons12. týden
23
středa 24. března
Svátek má Gabriel - Zbyslav12. týden
24
čtvrtek 25. března
Svátek má Marián - Mario12. týden
25
pátek 26. března
Svátek má Emanuel - Emanuela12. týden
26
sobota 27. března
Svátek má Dita - Malvína12. týden
27
neděle 28. března
Svátek má Soňa - Gedeon
Ve 2:00 začíná letní čas.
12. týden
28
pondělí 29. března
Svátek má Taťána - Slavomil13. týden
29
úterý 30. března
Svátek má Arnošt - Ernest13. týden
30
středa 31. března
Svátek má Kvido - Arpád13. týden
31
 Dnes je 9. 3. 2021 
 

Stránky

Počet návštěv: 493211

Administrace